Litteraturnu.dk
Forside Skønlitteratur Kunst & Kultur Samfund, Filosofi & Debat Artikler Specialer

LitteraturNu - oversigt

Anmeldelser
Annoncer
Artikler
Kontakt
Links
Live litteratur
Om LitteraturNu
Redaktion og skribenter
Specialer

 

 

 

Hans-Jørgen Schanz

 

 

 

Lidt, men godt - Hans-Jørgen Schanz MODERNITET OG RELIGION

 

Hans-Jørgen Schanz har skrevet en meget fin lille bog med små punktnedslag af overvejelser over forholdet mellem religion og modernitet – skønt den måske sine steder er mere lille end fin

 

Religion | Anmeldelse af Mikkel Thrane Lassen

 

Citat

Uden den reformerte kristendom i samklang med nytidens [sic] naturret ville menneskerettighederne ikke være blevet erklæret i 1700-tallet. Kristendommen i reformert udgave har med andre ord spillet en rolle for fremkomsten af menneskerettighedserklæringerne. Noget lignende kan ikke siges om hverken jødedom eller islam: jødedommen af den simple grund, at den konstitutivt opererer med det udvalgte folk; islam er udelukket, fordi skellet mellem troende og ikke-troende er så markant, at der heller ikke her opereres med ”alle mennesker” eller mennesker som sådan uafhængig af religionen eller troen.

 

Schanz må, som idehistoriker og filosof, naturligvis første afgrænse genstandsfeltet 'modernitet' (han er ikke religionshistoriker og er derfor mindre nøjeregnende med begrebet 'religion'). Modernitet er, med Schanz' egne ord 'en indstilling i og indstilling til livet' qua fire centrale dimensioner. Disse er menneskets forhold til naturen, til hinanden, til sig selv samt til det guddommelige (hvilket også dækker de væsentligste aspekter af enhver religionsanalyse).

Fra 1750, hævder Schanz, går mennesket fra at være et historieskabt væsen til tillige at være historieskabende. Menneskets forhold til naturen affortrylles, idet naturen ikke længere forbindes med det guddommelige, men er et råvarelager for mennesket. Menneskers forhold til hinanden er i moderniteten karakteriseret ved skarpt adskilte privat- og offentlighedssfærer og menneskers indbyrdes omgang er reguleret ved sekulære bestemmelser og love. I centrum for menneskets forhold til sig selv står kravet om autonomi, der leder til demokratiske idealer og opgør med tradition og autoritet. Af ovenstående følger menneskets forhold til det guddommelige: det skal være selvvalgt og henvises til privatssfæren. Det er med andre ord først fra omkring 1750, at det giver mening at tale om modernitet.

Alle fire elementer skal være tilstede samtidigt, før der er tale om modernitet – ellers er det blot tale om 'modernisering', hævder Schanz.

Schanz omgår definitionsproblemerne når det kommer til religion. Dels er emnet periodisk afgrænset til efter 1750, dels er det tematisk afgrænset til modernitetens og religionens indbyrdes forhold. Konfliktpotentialet mellem modernisme og religion er størst ved monoteistiske religioner, fordi der her foreligger en helhedsbetragtning af livet, ligesom modernismen tilbyder. Reelt er det derfor, hævder Schanz, kun kristendom, jødedom og islam, der er relevante, da hinduisme og buddhisme ikke deler samme institutionelle netværk og heller i samme grad er rettet imod eller sammenflettet med statsmagten.

Flere steder i bogen diskuteres forholdet mellem modernitet og islam. Det er såmænd både solidt og klart diskuteret, men bibringer ikke de store nye vinkler til stoffet. Det er tydeligvis ikke det aspekt, der har næret Schanz' indre behov for at få bogen ud. Bogens sande omdrejningspunkt er modernisme og kristendommen i den vesteuropæisk kulturkreds – og det er et glimrende omdrejningspunkt, som Schantz diskuterer brilliant, skønt noget løst hist og her – nogle kapitler nærmer sig de rene fodnoter, som fx kapitlet 'Religion og det politiske', der overstås på mindre end tre sider. Men så er også den kristne såvel som den islamiske kulturkreds gennemarbejdet....

Alt i alt en anbefalelsesværdig lille bog, der er god til at blive klog af og til at få genopfrisket en række kernekonflikter i det protestantiske samfund vedrørende det moderne og det religiøse. Det er måske ikke Schanz når han er allerbedst, men mindre kan da heldigvis også snildt gøre det.

 

 

Lagt online 22-12 2008Forrige | Næste

Nyeste anmeldelser i kategorien 'Religion'

21-11 2012  Vor Herre på lokum! – Bjarne Reuter BOGEN

21-02 2012  Jagten på Noas ark - Frank Westerman ARARAT

19-09 2011  Den søgte tolkning – Lene Højholt AT BLIVE MENNESKE

07-05 2009  Maria fuld af nåde – Lisbeth Smedegaard Andersen GUDS MODER OG HIMLENS VENINDE

24-12 2008  Hyrdemetaforik - Mads Peter Karlsen PASTORALMAGT - OM VELFÆRDSSAMFUNDETS KRISTNE ARV

14-10 2008  Tro med tro med tro på - Bente Hansen GUD OG HVERMAND

29-05 2008  Bedemand – Simon Grotrian CITRONER TIL VORHERRE

07-04 2008  Et barn er født i Nazaret – Sören Wibeck JESUS – JØDE, REBEL, GUD?

12-10 2007  En tynd kop te – Richard Rorty og Gianni Vattimo RELIGIONENS FREMTID

01-08 2007  Er der nogen kristne fundamentalister tilstede? – Sam Harris BREV TIL EN KRISTEN NATION.

 

Samfund, Filosofi & Debat

Oversigt over alle anmeldelser

Navn
E-mail (vises ikke)
Kommentar
© Litteraturnu 2015