Litteraturnu.dk
Forside Skønlitteratur Kunst & Kultur Samfund, Filosofi & Debat Artikler Specialer

LitteraturNu - oversigt

Anmeldelser
Annoncer
Artikler
Kontakt
Links
Live litteratur
Om LitteraturNu
Redaktion og skribenter
Specialer

 

 

 

 

Hyrdemetaforik - Mads Peter Karlsen PASTORALMAGT - OM VELFÆRDSSAMFUNDETS KRISTNE ARV

 

Mads Peter Karlsen forsøger i denne bog, der er et omarbejdet speciale, at vise hvorledes en række elementer, der er centrale i velfærdssamfundet, rettelig er hentet ud af en kristen pastoral-diskurs. Resultatet er kun delvist overbevisende

 

Religion | Anmeldelse af Mikkel Thrane Lassen

 

Citat

Med min genealogiske analyse har jeg villet illustrere at en undersøgelse af kristendommens aktualitet i dag hverken kan reduceres til en bedrevidende ideologikritik, til analysen af et sæt marginale kirkelige institutioner, eller til en abstrakt refleksion over en særegen teologisk rationalitet, men netop involverer en analyse af en hel række af forskelligartede praksisser, diskurser og institutioner hvorigennem vi – med afsæt i produktionen af (videnskabelige) sandheder om os selv som individer og som samfund – vedvarende forsøger at drage omsorg for eksempelvis vores sundhed, sikkerhed og selvrealisering. Vi finder ikke kristendommen i dens aktualitet på religionens perifere plads, men i hjertet af det sekulære samfund.

 

Omdrejningspunktet for Karlsens bog er det faktum at velfærdssamfundet synes at praktisere ledelse på en måde, der slående ligner den kristne såkaldte 'pastorale' ledelse, et begreb, der er hentet fra filosoffen Michel Foucaults analyser af netop sammenhængen mellem velfærdsstat og kristendom.

Kristendommen dyrker en pastoral ledelse, hvor man er interesseret i gruppe snarere end individ og i karismatisk ledelse snarere end rationel. Flokken er lederens ansvar, deres ydre såvel som deres indre liv. Den pastorale ledelse er således i kristendommen en egentlig interpersonel magtform. For at kunne opnå målet om total kontrol med flokken, må pastoren vide alt om flokkens enkeltindivider og deres indre, til hvilket forskellige teknikker udvikles, både rådgivnings- og bekendelsesteknikker.

Karlsen påviser værket igennem en mængde ligheder mellem velfærdsstatens midler, fx kontrollen og parolen om hjælp-til-selvhjælp og den pastorale ledelsesfilosofi.

Eksemplernes holdbarhed afhænger af hvor velformidlet sammenhængen er mellem de anførte teknikker, den pastorale ledelsesdiskurs og kristendommen i sin protestantiske variant, og det synes jeg formidlingsmæssigt ikke helt lykkes.

Derimod får Karlsen meget tydeligt vist én ting gennem hele værket: det pastorale træk, hvor den enkeltes evne til at hjælpe sig selv gennem pastorens vejledning, bliver et gode for samfundet (flokken) – og individets manglende evne til at hjælpe sig selv (i vore dage oftest gennem manglende selvkontrol) bliver skadeligt for samfundet. Fra synd over sygdom og alkoholisme til fedme er dette et dominerende træk ved den pastorale kultur. Om det er andet og mere end netop kultur og om dette er så intimt forbundet med kristendommen – eller om det er et udtryk for et samfunds målrationelle forsøg på at kontrollere samfundets samlede ressourcer, synes jeg nok fortsat svæver lidt.

Værkets svaghed er´, at der er to præmisser man skal anerkende, før en meningsfuld læsning kan påbegyndes, nemlig at pastoralmagt er en magtform, hvor en mere eller mindre centraliseret magt forsøger at drage størst mulig omsorg for flokkens dennesidige velfærd (gennem diverse teknikker), der alle handler om udlicitering af det kollektive ansvar for flokkens til enkeltindividet, samt at kistendommen er en sådan pastoralmagt. Af disse præmisser drages så den sluting, som hele værket forfølger: det moderne velfærdssamfund er præget af pastorale magtformer og diskurser fordi det er et kristent samfund = det moderne velfærdssamfund er en kristen arv - quod erat demonstrandum.

Bogen er et (absolut læseværdigt) gennemarbejdet speciale og lider under de svagheder som specialer nu engang lider under: for stor indforståethed omkring emnets interne logik, for lidt fokus på formidling, pladsmanglen, der komprimerer pointerne og den forudgående bevidsthed om at værket kun har to læsere. Jeg tvivler ikke om at værket er gennemarbejdet - men det er stadig et speciale.

 

 

Lagt online 24-12 2008Forrige | Næste

Nyeste anmeldelser i kategorien 'Religion'

21-11 2012  Vor Herre på lokum! – Bjarne Reuter BOGEN

21-02 2012  Jagten på Noas ark - Frank Westerman ARARAT

19-09 2011  Den søgte tolkning – Lene Højholt AT BLIVE MENNESKE

07-05 2009  Maria fuld af nåde – Lisbeth Smedegaard Andersen GUDS MODER OG HIMLENS VENINDE

22-12 2008  Lidt, men godt - Hans-Jørgen Schanz MODERNITET OG RELIGION

14-10 2008  Tro med tro med tro på - Bente Hansen GUD OG HVERMAND

29-05 2008  Bedemand – Simon Grotrian CITRONER TIL VORHERRE

07-04 2008  Et barn er født i Nazaret – Sören Wibeck JESUS – JØDE, REBEL, GUD?

12-10 2007  En tynd kop te – Richard Rorty og Gianni Vattimo RELIGIONENS FREMTID

01-08 2007  Er der nogen kristne fundamentalister tilstede? – Sam Harris BREV TIL EN KRISTEN NATION.

 

Samfund, Filosofi & Debat

Oversigt over alle anmeldelser

Navn
E-mail (vises ikke)
Kommentar
© Litteraturnu 2015