Bedre spørgsmål end svar – Ole Bjerg GODE PENGE


Hvad har din bankrådgiver til fælles med præsten i kirken? Og hvad har det med finanskrisen at gøre? Svaret er kedeligere end du tror.

Citat

Faktisk kan man argumentere for, at den pengepolitiske kausalitet i dag nærmere løber den anden vej, således at Nationalbankens rentesatser ikke dikterer pengemængden, men at Nationalbankens fastsættelse af renterne i stedet dikteres af den mængde af kreditpenge, som de private banker har pumpet ud i økonomien. Når vi i dag oplever historisk lave rentesatser i Danmark, så er det således fordi, at Nationalbanken er nødt til at kompensere for de private bankers kreditgivning.

Ole Bjerg er ekspert i penge. Ikke hvilken rolle penge spiller i økonomien, men i hvad penge er, hvor de kommer fra, og hvor de skal hen – pengenes identitetskvaler, om man vil. Han har studeret penge gennem en sociologisk linse og fundet ud af, at der er masser af interessante vinkler, som fagøkonomer overser. Tankerne præsenteres her for det brede publikum på ca. 80 sider, men der ligger mere vægtig forskning bag.

GODE PENGE er let læst. Bjerg er en god formidler, og hvis man har en grundlæggende interesse for feltet (og hvem er ikke interesseret i penge?), bliver man hængende. Argumentet om, at enhver kan og bør tage stilling til penge, går rent ind hos denne anmelder (som heller ikke er fagøkonom). Hen ad vejen præsenteres tankevækkende og finurlige paralleller mellem især bankvæsen og kirken. Bankrådgiveren løfte sit åsyn på dig og give dig et lån – ud fra et (næsten) ligeså uudtømmeligt kar, som når præsten giver velsignelser. Ligesom med velsignelsen beror lånet på, om du og Gud/økonomien tror på hinanden.

Så længe Bjerg præsenterer en kritisk lægmands blik på bankvæsnet og docerer om pengenes idéhistorie, går det godt. Problemerne opstår først, når den filosofiske tankerække leder Bjerg og læserne derud, hvor han – og vi – ikke kan bunde: dér hvor der gives en diagnose på finanskrisen og såmænd også en kur: hele pengesystemet skal revolutioneres.

Vores gældskvaler og vildtvoksende finanssektor er ifølge Bjerg blevet så problematiske, at vi må støve en gammel idé af, som man overvejede – og droppede – i kølvandet på 1930’ernes økonomiske krise: at overgå til et banksystem med fuld reserve. Det indebærer, at bankerne rent faktisk besidder de penge, som de udlåner til kunderne i stedet for – som nu – at låne penge ud, som de selv ’skaber’ på baggrund af en meget mindre reserve.

Der er flere grunde til, at det er ærgerligt, at GODE PENGE hægter sin analyse op på den idé. For det første er det helt klart for nem en løsning ud fra bogens egne komplekse koncepter. Efter at have opmalet kreditpengene som både guddommelige, djævelske, identitetsbærende og tomme, vil han simpelthen afskaffe dem. Og dermed myrde hovedpersonen!

Det andet problem er, at argumentationen for en ændring af bankvæsnet hovedsageligt handler om at forhindre en ny finanskrise med fastfrosne kreditter og samtidig undgå inflation og høje renter. At demokratisere pengene fremstår som en lykkelig bivirkning. I disse diskussioner vil den interesserede lægmand med det åbne sind forhåbentlig lytte mere til økonomer end sociologer. Og selv denne kedelige gennemgang er alt andet end overbevisende. Det bliver især tydeligt i Bjergs epilog med ofte stillede spørgsmål til bankvæsen med fuld reserve. Her har djævelens advokat helt klart fat i den lange ende.

GODE PENGE er en bog, der søger at starte en meget tiltrængt debat og kaste ligeså tiltrængt lys over en finanssektor og et pengesystem, som alt for mange tager for givet, og som er alt andet end selvfølgeligt opbygget. Jeg ville dog ønske, at Bjerg havde nøjedes med at stille de svære spørgsmål uden at give et så nemt svar.

Skrevet af Jonathan Bugge Harder

Jonathan er offentligt ansat far til to og naiv beundrer af det danske sprog. Har et kompulsivt forhold til dansk og international politik med en slem allergi for upræcist bullshit. Jonathan har en meget bredere smag i skønlitteratur. Nogle ville sige nærmest ukritisk.

Skriv til Jonathan

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *