Columbus udforsker Balkan i et tværvidenskabeligt ocean – IN SEARCH OF A LANGUAGE FOR THE MIND BRAIN


I disse år er der megen fokus på tværfaglighed. Og landevindinger inden for bl.a. hjerneforskningen, har skabt optimisme, ikke kun med hensyn til at overskride skillelinjen mellem humanvidenskab og naturvidenskab, men også at forlige det ældgamle skisma mellem krop og sjæl. Ny bog i Aarhus universitets Dolphinserie samler markante forskeres bud på, hvor studierne i det nye felt er på vej hen, og hvilke resultater det har bragt med sig.

Enhver forskers drøm er at opdage en ny verden, få opkaldt en abe efter sig og så videre. Man kunne kalde det for Columbus’ syndrom. Trangen til at vinde nyt land og overskride grænserne for hvad der er muligt. Halvfemserne er blevet kaldt hjernens årti. Her skete store landevindinger og teknologiske fremskridt inden for hjerneforskningen. Indtil da havde studiet i menneskets bevidsthed baseret sig på firsernes eufori omkring kunstig intelligens. Men så opdagede Columbus hjerneland og en ny eufori opstod. En stærk tro på at mentale fænomener nu kunne lokaliseres i hjernen.

Da opdagelserne først var gjort, fulgte andre akademiske discipliner trop og begyndte at kolonisere det nye forskningsområde. Lingvistik, psykologi, litteratur, antropologi og andre fulgte trop. Alle ledte de efter de neurobiologiske korrelater for sprog, lyrik, kunst, kultur og så videre.

Men hvor stor en del af det nye land er egentlig blevet udforsket?, hvor er forskningen på vej hen? og er der overhovedet grund til at være så optimistisk med hensyn til at forklare abstrakte mentale fænomener med kemi, biologi og neurologi? Redaktørerne bag IN SEARCH OF A LANGUAGE FOR THE MIND-BRAIN: CAN THE MULTIPLE PERSPECTIVES har samlet en række forskellige forskeres svar på disse spørgsmål. Og imødekommer dermed et problemerne i det nye tværfaglige land mellem livsvidenskaberne og menneskevidenskaberne, nemlig balkaniseringen af de forskellige perspektiver på forholdet mellem hjerne og bevidsthed i kognitionsvidenskab, neurovidenskab, psykologi, antropologi med flere.

Bogen spænder vidt med 12 artikler af 10 forfattere over så instinktivt forskellige områder som litteratur, lingvistik, filosofi, medicin, biologi og fysik. Det virker som en nærmest umenneskelig opgave at skulle overskue så stort et kontinent, og den ambitiøse titel antyder ligesom at forfatterne ikke gør det nemt for sig selv. Men samlingen løser opgaven og formår at kortlægge de forskellige positioner inden for feltet for læseren. Først og fremmest fordi bidragene er uhyre velvalgte, komplementerer hinanden og er skrevet af nogle af de tunge drenge inden for universitetsverden. Stephen Pinker, John R. Searle og Noam Chomsky, for at nævne tre. Og selvom de enkelte bidrag stikker i alle retninger forenes de under den overordnede problemstilling, forholdet mellem hjerne, bevidsthed og sprog.

IN SEARCH OF… er et væsentlig bidrag til et stort forskningsområde, der endnu er præget af hvide pletter på landkortet. Men flere af bidragyderne maner også til besindighed i forhold til den eufori, der har fuldt med udbredelsen af feltet. En solid pointe i en tid, hvor naturvidenskaberne trues af infektion fra religion og humanvidenskaberne af inflation af naturvidenskabelig terminologi. Det er vigtigt at huske sit videnskabelige kompas og sin metodiske sekstant, når man navigerer det tværvidenskabelige ocean som en anden Columbus.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *