Af | 30. december 2011

De bedste børnebøger i 2011 er også de mest brutale

Den danske børnebog har inden for de seneste år gennemgået en udvikling – og ikke mindst en massiv emnemæssig udvidelse – sådan at det ikke længere blot er nuttede dyrefabler og halfdanske rim- og remseværker, der må få lov at blive indskrevet i genren.

Desillusionstendensen inden for børnelitteraturen har i 2011 budt på en lang række bøger, der på den ene eller anden måde sprænger rammerne for, hvad der normalt er blevet fortalt til børn. Forestillingen om, at det kun er visse – begrænsede og kønsløse – ting, børn kan tåle at høre og erfare, er blevet omdefineret og en større brutalitet er indtrådt. Poderne skal ikke længere skånes for den virkelige verden, med alt hvad denne indeholder af død, sorg og kaninlort, men i stedet have formidlet disse emner på ret vis. En formidling der i stedet for at pacificere skal afmystificere og gøre livet i alle dets nuancer lettere og mere forståeligt for de små. Det er både lærerigt og befriende – vi har på LitteraturNu samlet de tre bedste.

LEJREN
Oscar K og Dorte Karrebæks børnebog behandler så skånselsløst et emne som koncentrationslejr-fænomenet, men underforstået og mere specifikt kredser den om integrationsspørgsmålet og den assimilationfordring, vores samfund i uhyggelig grad tillægger det enkelte menneske. I LEJREN lever børnene som fanger bag pigtråd, og her er al solidaritet forsvundet til fordel for selvopretholdelse og overlevelse.

– LEJREN beskriver hvorledes børn gøres til konforme skaller af voksne, der burde vide bedre. Hvordan det at tænke og have en fri vilje knuses nådesløst. Og hvordan assimilation er idealet, der stræbes efter.

Læs anmeldelsen her.

INTET
Janne Tellers børneroman INTET udkom ganske vist allerede i 2000 og må i sin flotte og hårde genudgivelse nærmere betragtes som en ny børneklassiker. Her har vi at gøre drengen Pierre Anthon, der lige er startet i syvende klasse, men som ikke kan finde nogen mening med det – ’Der er intet der betyder noget’, som han konstaterer – og som således gør oprør. Vi følger en skoleklasses forsøg på at finde mening, og bogen diskuterer og debatterer i forlængelse heraf de eksistentielle spørgsmål, som unge konfronteres med, når barnetroen viger for brutal ungdoms-nihilisme.

Læs anmeldelsen her.

PLET, LANGØRE OG ET BJERG AF KANINLORT
Christina Hesselholdts billedbog tager nok fat i en klassisk børnebogsfigur, nemlig kaninen, men ikke desto mindre handler den om opdragelse og det at tage ansvar. Det er gennem den lille pige Sola og hendes mor, at vi præsenteres for denne problemstilling: hvad det kræver at holde kanin – og for den sags skyld hvad det kræver at få en baby. Det er nemlig to spørgsmål på samme ansvarlighedskontinuum, og på dette kommer vi også omkring, når opdragelse slår fejl. Anna Møller skriver:

– I Sola og mors lejlighed handler alt nemlig om de to dominerende kaniner, der kræver alt af både læsers og fortællers opmærksomhed. Fortælleverdenen er lille og tæt og fuld af små, konkrete opgaver, og på mange måder bliver det at holde kaniner meget hurtigt 
(tilnærmelsesvist) lige så omfattende som det at få et barn – formoder jeg.

Læs anmeldelsen her.

Der har været meget at lære på børnebogsfronten i år. Der er ikke mere tilbage herfra, end at råde voksne såvel som børn til at skynde jer ud og gøre nogle bogerfaringer – som kanin, syvendeklasses-elev eller indsat – som I kan benytte i det virkelige liv.

Nyeste anmeldelser i kategorierne Børnebog, Litteratur,

Læs også