Den europæiske terrorfabrik – Lorenzo Vidino AL-QAEDA I EUROPA


Der ligger et grundigt forarbejde bag Vidinos omfattende bog om al-Qaeda-netværkets udbredelse i Europa. Med et overvældende bevismateriale i baghånden argumenterer han for en strengere europæisk lovgivning i kampen mod den islamistiske terrortrussel.

Citat

Om islamisternes politiske bagtanke med terroraktionen i Madrid 11. marts 2004 – kort før parlamentsvalget, der endte med en overraskende sejr til oppositionen og en efterfølgende udtrækning af de spanske tropper i Irak:

Bombeangrebene i Madrid viser med al ønskelig tydelighed, at islamiske terrorister ikke blot er blodtørstige forbrydere, der ikke viger tilbage for at dræbe uskyldige borgere, men at de også er kløgtige analytikere af det politiske liv i den vestlige verden. Ved at gennemføre deres bombeaktioner umiddelbart før parlamentsvalget regnede terroristerne med rette med, at spanierne ville lægge ansvaret for dette uhyrlige blodbad på deres regering, der havde valgt at støtte krigen i Irak.

Hvis nogle skulle tro, at terrorister kun findes i ensomme bjerghuler i Afghanistan, rustikke iranske landsbyer eller andre fjerntliggende områder, ja, så tager de godt og grundigt fejl. Terrornetværket al-Qaeda har særligt i løbet af de sidste 20 år opereret lige under vores næser i Europa, hvor London, Milano, Madrid, Hamburg og andre europæiske storbyer er blevet vigtige baser for fundamentalistiske muslimske grupper.

En lang række terroraktioner i nyere tid er blevet planlagt i Europa – ikke mindst flykapringerne i USA den 11. september 2001 og bombeaktionerne i Madrid og London i 2004 og 2005. Samtidig er Europa blevet en vigtig brik i hvervningen af nye medlemmer, som er villige til at deltage i den hellige krig mod Vesten.

Lorenzo Vidino tegner i AL-QAEDA I EUROPA et dystert portræt af islamistiske gruppers udbredelse i Europa. Og han ved, hvad han taler om: Vidino arbejder for den amerikanske antiterror-tænketank The Investigative Project, hvor han er tankens europæiske ekspert. Bogen illustrerer Vidinos indgående kendskab til terror. Den er fyldt til overflod med ekspertviden om islamisk ekstremisme i Europa og så grundigt researchet, at det kan tage pusten fra de fleste. Som eksempel kan man nævne, at noteapparatet indeholder hen ved 900 noter!

Bogen går helt tæt på og sætter ansigter på den brogede skare, som vi med ét ord normalt kalder fundamentalisterne. Det er noget nær umuligt som læser at holde styr på de hundredvis af personer, der omtales i bogen, men tilsammen udgør de mange grufulde beretninger om deres bundløse had til den vestlige verden et stærkt argument for Vidinos hovedpointe: De europæiske lande må stramme op på den sløsede asylpolitik og forældede lovgivning på terrorområdet, hvis de skal kunne dæmme op for terrorisme i fremtiden.

Det er her AL-QAEDA I EUROPA bliver kontroversiel. For som generalmajor Karsten Møller skriver i bogens fine forord: ’Hvor mange frihedsrettigheder og retsgarantier vil vi ofre i terrorbekæmpelsens navn?’. Risikerer vi ikke at give køl på de værdier, vi skulle forsvare, hvis vi beslutter os for at sætte hårdt mod hårdt? Lorenzo Vidino er ikke blind over for dilemmaet, men bemærker at situationen ikke indbyder til idealisme:

– I afvejningen mellem hensynet til enkeltindividets frihedsrettigheder og det store flertals overlevelse, bør det ledende princip være ubi major minor cessat (stillet over for det store, mister det mindre betydning).

Det er en ganske hård udmelding, som sikkert vil få en kølig modtagelse mange steder i Europa, hvor man vil gøre alt for at undgå Guantanamo-lignende tilstande. Men er det overhovedet en forbrydelse mod vestlige værdier at tage alle midler i brug for at bekæmpe dem, der vil værdierne til livs? Og har vi til syvende og sidst noget valg? AL-QAEDA I EUROPA er en interessant og usædvanligt gennemarbejdet bog om et uhyre aktuelt emne, som også fremover vil komme til at præge debatten.

Skrevet af Daniel Robert Andersen

Cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og kulturformidling.Selvstændig redaktør, skribent og manuskriptkonsulent.

Skriv til Daniel

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *