Den første digter – Johannes Ewalds UDVALGTE DIGTE


Johannes Ewald er danmarkshistoriens første moderne digter. I JOHANNES EWALD. UDVALGTE DIGTE kan man uhørt billigt selv forvisse sig om hvorfor han er blevet en klassiker.

Alle vil gerne have Johannes Ewald. Stort set alle retninger indenfor den danske litteratur efter 1790 har på en eller anden måde gjort krav på ham, lige fra romantikerne, der i Ewalds liv og levned så det første romantiske digtergemyt udfolde sig, over det moderne gennembrud, modernismen og postmodernismen med dets opsplitning af liv og livshistorie. Jeg læste sågar her den anden dag et forsøg på at gøre Ewald til den fremmeste barokdigter vi har herhjemme, skønt Ewalds produktion falder godt hundrede år efter barokken havde sin storhedstid i Danmark.

Hvad grunden til dette kan være, er et godt spørgsmål. Måske er det fordi han er den første moderne lyriker vi har herhjemme. Det er Ewald der for første gang river litteraturen væk fra blot at hylde de jordiske og himmelske autoriteter. Med ham opstår det personlige lyriske digt, og derfor, hvis man skal tro litteraturforskere som amerikaneren Harold Bloom, med ham opstår selve den danske poesi.

En anden grund til, at så mange gerne vil have Ewald på deres side, er måske fordi han er så pokkers god. Hans vers virker, skønt naturligvis gammeldags, på en underlig måde friske. Hans billeder står lysende klare, hans sprog er individuelt og sansende, hans fornemmelse for, at det lyse og det mørke i menneskets sind uvægerligt hænger sammen, meget moderne. I Ewald brydes nyt og gammelt og en ny interferens opstår i mødet.

I JOHANNES EWALD. UDVALGTE DIGTE bliver vi præsenteret for et bredt udvalg af Ewalds lyrik. Lejlighedsdigtene, som han måtte skrive for at overleve, er her; de kendte sange som ‘Kong Christian’ og ‘En Søemand med et modigt Bryst’ er her; og de berømteste af digtene er her, ‘Til Sielen. En Ode’ fra 1780, ‘Da jeg var syg’ fra 1771, ‘Rungsteds Lyksaligheder. En Ode’ fra 1775 og denne anmelders personlige favorit: ‘Haab og Erindring’ fra 1772. Derudover får vi også præsenteret Ewalds ‘Fortale’ til hans ‘Samtlige Skrifter’, en fortale hvori Ewald-læseren genfinder mange af de kæreste og humoristiske historier fra Ewalds prosahovedværk ‘Johannes Ewalds Levned og Meeninger’.

Udvalget er foretaget er cand.phil Esther Kielberg, der også har forsynet værket med de grundige efterskrifter og noter vi er blevet vant til fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs side. Hun giver en fin orientering i både reception og forskning i Ewalds liv og værk, og problematiserer også MYTEN Ewald: den lidende, guddommelige kunstner vi så nødig vil slippe.

JOHANNES EWALD. UDVALGTE DIGTE kan varmt anbefales enhver der interesserer sig for romantisk og moderne lyrik. Ewalds aftryk findes hos utrolig mange danske kunstnere, og man forstår så sandelig hvorfor med dette tekstudvalg i hånden. Johannes Ewald lever stadig stærkt iblandt os. Og det for den sølle pris af 140 kroner.

Skrevet af Kristoffer Holm Pedersen

Kristoffer er cand.mag. i Dansk og Moderne Kultur.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *