Den gakkede vælger – Frederik Hjorth og Asmus Leth Olsen POLIGAK


Vi mennesker er langt fra så rationelle og fornuftige, som vi ellers går og tror. Ny bog viser, hvordan vores holdninger påvirkes af alt fra vejret til farven på en kuglepen.

Citat

Vi lever bedst med tanken om, at vi har dannet holdninger til vigtige spørgsmål af de rigtige, gode grunde. Og hvis vi endelig kommer på bedre tanker og ændrer vores holdninger, så er det, fordi vi har tungtvejende grunde til at gøre det: Vi har fået noget ny information, som vi nøje har taget stilling til. Men så rationel er du altså ikke.

Påvirker det din holdning til klimaforandring, hvis solen tilfældigvis skinner den dag, du bliver spurgt? Eller har farven på din kuglepen indflydelse på dit valg af drikkevarer? For de fleste vil svaret på disse spørgsmål nok umiddelbart være et rungende nej. Vi mennesker opfatter nemlig os selv som fornuftige væsener, der er i stand til at træffe rationelle valg, hvis vi da ellers kender valgmulighederne.

Men er vi nu også så fornuftige? Da amerikanske samfundsforskere spurgte folk på en dag, hvor vejret var både varmt og regnfuldt, så var de overbeviste om truslen ved global opvarmning, ligesom de hellere end gerne ville donere penge til velgørende organisationer. Når samme spørgsmål blev stillet på en frostkold vinterdag, var de adspurgte derimod knapt så overbeviste.

Eksemplet er et af mange fra bogen POLIGAK med undertitlen ‘Hvordan politikerne prøver at snøre dig – og hvordan du næsten altid snyder dig selv’. I bogen tager de to samfundsforskere Frederik Hjorth og Asmus Leth Olsen os med på tur igennem hele det politiske landskab og viser os, hvordan vi som vælgere i langt højere grad end af smarte politikere snydes af vores egen irrationalitet.

I bogen præsenteres vi for eksempler, der spænder over alt fra det genkendelige, det mærkelige og det nærmest absurde. Vi hører blandt andet om, hvordan kommunernes forbrug stiger tæt på et valg, hvordan israelske dommere er strengest, når sulten melder sig tæt på frokosttid, hvordan en gul kuglepen gør, at du er mere tilbøjelig til at vælge appelsinsodavand, hvordan udsigten til skattelettelser fik svenskere til at udskyde deres egen død, og hvordan vi giver politikere skylden for hajangreb og lignende episoder, de ikke er herre over.

Bogen er kort fortalt spækket med eksempler, der skærer ud i pap, at vi mennesker er irrationelle væsener. Vi er i bund og grund racistiske flokdyr, der ikke bare påvirkes af udseende og lette genveje, men som også snydes af vores egen dårlige hukommelse og korte opmærksomhed.

Bogens mange eksempler er hovedsageligt baseret på psykologisk forskning, og bogen placerer sig inden for det adfærdsøkonomiske felt, der er en blanding af psykologisk og økonomisk teori, og som i de senere år er blevet mere og mere populært blandt forskere. Hvor der inden for standardøkonomi i mange år har hersket en opfattelse af os mennesker som rationelle, nyttemaksimerende individer, så peger forskere inden for adfærdsøkonomi på, at vi langt fra er så rationelle. Vores handlinger påvirkes derimod af en lang række fejlmargener. Forskning inden for dette område gav blandt andet Kahnemann, der i øvrigt har skrevet den kendte og anbefalelsesværdige bog THINKING, FAST AND SLOW, Nobelprisen i 2002, og de fleste vil efterhånden også nikke genkendende til begreber som nudging og freakonomics.

Denne forskning er helt sikkert vigtig og relevant, og POLIGAK giver med sine mange eksempler et godt indblik. De mange eksempler er dog både bogens styrke og store svaghed. For selvom den, måske især for den interesserede, er underholdende og givende læsning, så er antallet af eksempler så stort, at det er vanskeligt at få en egentlig indsigt. Man taber simpelthen overblikket, ligesom det ikke bliver klart, hvordan vi egentlig kan anvende en sådan indsigt konstruktivt. På denne måde kan læsningen til tider blive en deprimerende bevisførelse for, at vi i virkeligheden alle sammen er idioter.

Når det er sagt, så er bogen bestemt læseværdig. For selvom den ikke bidrager med konkrete redskaber, så er emnerne og eksemplerne spændende og relevante. Dertil kommer, at den er overskueligt opbygget med korte afsnit og skrevet i et letlæseligt og morsomt sprog. POLIGAK vil helt sikkert efterlade dig med en række aha-oplevelser, ligesom den vil give dig nogle tåkrummende øjeblikke, når du genkender dig selv i absurde eksempler. Hvordan du så kan anvende denne viden konstruktivt, så du i mindre grad snydes fremover, den forklaring må du finde et andet sted.

Skrevet af Anne-Katrine Runz-Jørgensen

Anne-Katrine er Stud.cand.soc. i Politik og administration & journalistik ved Roskilde Universitet.

Skriv til Anne-Katrine

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *