Af | 29. november 2011

Den misbrugtes Stockholm-syndrom – Margaux Fragoso KUN HVIS DU HAR LYST – EN SELVBIOGRAFI

Det seksuelt krænkede barn får taletid og fremstiller ærligt det komplicerede forhold mellem en manipulerende pædofil og hans offer.

Citat

Så den sommer, hvor jeg fyldte tretten, skabte jeg Nina – topmålet af kvindelighed. Hun var så overlegen og blasert. Hun var så smuk. Hun var en påklædningsdukke. Hun var hul og uden indhold. Hun var yngre end mig og samtidig ældre end mig. Frisk som en kornmark og ældgammel som regnen. Hun var mig.

For en måneds tid siden lyttede jeg til P1 Skønlitteratur, hvor Christel Wiinblad havde været i studiet og fortælle om sin nye roman, PROLOG, der handler om en pige, som bliver seksuelt misbrugt af sin far. Efter programmet havde en lytter imidlertid ringet ind og brokket sig over, at fortællerstemmen i romanen slet ikke stemte overens med en femårig piges. Det æstetiserede refleksionsniveau er ikke muligt i en situation, hvor man bliver udsat for incest, var anken. Dermed blev fiktionen udsat for en faktuel ’will it float’-prøve. Selvom man kan diskutere, om fiktionen skal udsættes for en sådan dueligheds- og sandhedstest, må man i det mindste konstatere, at Margaux Fragosos KUN HVIS DU HAR LYST i hvert fald ikke falder for muligheden for at lade en langt ældre fortæller fortælle det unge pædofilioffers historie.

Snarere er denne bog skrevet i et simpelt berettende sprog, der ikke vælter sig i beskrivelser, men derimod lader handlingen træde frem som det klareste. For historien bærer nemlig på det åg at skulle fremstille det årelange og komplicerede pædofiliforhold mellem et barn og en voksen, hvor barnet psykologisk set knytter sig til den voksne som et kræftfyldt Stockholm-syndrom.

Dermed skal KUN HVIS DU HAR LYST netop ikke læses som en pendant til Wiinblads sprogligt set ’overpyntede incesthistorie’ eller til Nabokovs skildring af den utroværdige fortæller Humbert Humbert i LOLITA, men som et vidnesbyrd fra et barn, der knyttede sig følelsesmæssigt til en pædofil voksen, og som skabte en parallelverden, der i øjeblikket måske syntes attråværdig. Det er ikke – som i LOLITA – læseren, der stilles som dommer, men det implicerede barn, der bliver ’dommer, nævning og bøddel’, som det hedder på side 261.

Hvor nyoversættelsen af LOLITA troværdigt gengiver utroværdigheden, er jeg bange for, at den danske oversættelse af Margaux Fragosos biografi ikke lever op til det engelske forlæg. Blot det faktum, at originaltitlen TIGER, TIGER (taget fra dels det indledende og iboende Blake-citat og fra en i bogen yndet tigerleg) bliver til KUN HVIS DU HAR LYST, peger ikke på en sprogligt set nyskabende oversættelse. Nok er titlen et meget sigende citat fra Peter Curran, manden, der misbrugte Margaux Fargoso i femten år, men det er uskønt på grænsen til det selvhjælpsboglige.

Sprogligt set er KUN HVIS DU HAR LYST – især i starten – en anelse kunstig i gengivelsen af den dialog, der finder sted mellem det unge barn og Peter Curran. Nok er dialogen et redskab på bogens vej mod sit mål – at fremstille forholdet mellem et barn og en manipulerende voksen, der udvikler sig til pædofili – men som litteratur bliver det krampagtigt og formålsorienteret. Læs f.eks. følgende:

– Peter nikkede. ”Ja, det var meget traumatisk for Inés. Men Miguel og Ricky havde hårdt brug for en far, og Inés … jeg ved ikke, om hun kunne have klaret det uden nogen til at hjælpe sig med stedet her. Tro mig, det er den rene … åh, hvad er det nu, det hedder? Det er ved at falde fra hinanden.”

Talen falder ikke helt naturlig, men det ændrer imidlertid ikke på, at KUN HVIS DU HAR LYST er en hudløs ærlig fortælling, der ikke viger fra sit formål: At fremstille det både belastede og dragende univers, der kan bygges op i et pædofilt forholds tveæggede sværd.

Nyeste anmeldelser i kategorierne Biografi,

Læs også