Den moderne paranoias teoretiker – Mads Sørensen & Allan Christiansen ULRICH BECK – RISIKOSAMFUNDET OG DET ANDET MODERNE


Bare fordi man er en af verdens førende sociologer, betyder det ikke nødvendigvis, at man også er en af verdens førende formidlere. Nu foreligger en fin og forståelig indføring i Becks spændende tankegang, så alle interesserede kan være med.

Citat

Alt det, som forekom så selvfølgeligt i det første moderne, drages i dag i tvivl. Det første modernes sikkerheder og visheder opløses nu gradvist… Det gælder nationalstaten, forudgivne fællesskaber som klassen og kernefamilien, den traditionelle arbejdsdeling mellem kønnene, ideen om fuld beskæftigelse, videnskabens sandheds- og rationalitetsmonopol… osv. Det er denne observation, der har fået Ulrich Beck til at pege på, at det moderne er under forandring; at vi nu bevæger os fra et første moderne til et andet moderne.

Der er ét værk, som er uløseligt knyttet til den tyske sociologiprofessor Ulrich Beck. I 1986 udgav han bogen RISIKOSAMFUNDET – PÅ VEJ MOD EN NY MODERNITET, som viste sig at være en skelsættende ny måde at se samfundsudviklingen på. Nu, 20 år senere, lever teorien i bedste velgående og bliver benyttet flittigt udenfor sociologiinstitutternes mure. Becks talrige senere udgivelser er alle knyttet til hans overordnede teori om risikosamfundet. Derfor er Sørensen og Christiansens samlede indføring i forfatterskabet en både logisk og nødvendig udgivelse.

Becks grundtese er, at det moderne menneske fra 1960’erne og frem gradvist er trådt ind i en anden modernitet og dermed også ind i det, han kalder risikosamfundet. Det første moderne projekt om større velstand til alle og øgede friheder til den enkelte var alt i alt en succes. Nu står menneskeheden så med de utilsigtede og uoverskuelige følgevirkninger som f.eks. forurening. Skal man vælge kulkraft, som producerer smog, eller skal man vælge atomkraft, der næsten ikke forurener, men til gengæld kan forårsage katastrofe, hvis noget går galt? At opveje risici mod hinanden, at reducere uhåndgribelige farer, det er essensen af risikosamfundet.

Hvis denne groft forsimplede forklaring ikke har gjort læseren meget klogere, så frygt ej. Sørensen og Christiansen er overordentlig godt inde i Becks teorier og skal nok få sat alt på plads. De formår samtidig fint at sætte teorierne ind i en større sociologihistorisk kontekst. Derfor bliver man ikke kun klogere på Becks tanker, men også på mere eller mindre beslægtede tænkere som f.eks. Simmel, Dürkheim og Bauman.

Den største ros skal dog være for den fantastiske overskuelighed: Bogen er delt op i seks kapitler, som hver udførligt redegør for et felt inden for risikosamfundsteorien. I slutningen af hvert kapitel er der en oversigt over kernebegreber, som netop er blevet introduceret, endda med en kort ordforklaring. Smukt. Det syvende og sidste kapitel er ”afsluttende kritiske bemærkninger”, hvor forfatterne peger på teoriens svagheder. Det gør de med et skarpt blik, der vidner om, at de bestemt ikke har stirret sig blinde på Herr Professor Beck. Bag i bogen er der en omfattende litteraturliste samt Becks bibliografi.

En enkelt lille ting skal dog slås fast: Dette er ikke en ”beginners guide” eller ”Ulrich Beck for dummies”. Begge bogens forfattere er akademikere; de skriver til akademikere, der så skal bruge Beck som akademikere, og det bærer sproget selvfølgelig præg af. Selvom forfatterne har formået at systematisere og forenkle udredningerne væsentligt i forhold til Beck, der skriver monstrøst knudret, er det til tider stadig nødvendigt at holde tungen lige i munden, når informationsstrømmen løber om kap med fremmedordene.

Hvis Beck skal bruges til studiet, er denne bog ikke blot særdeles fremragende til formålet, den er faktisk også den eneste af sin slags i verden. Andre kan selvfølgelig også have glæde og gavn af at læse om denne spændende og jordbundne sociolog, hvis de blot husker på, at denne bog ikke er hyggelæsning, men et stykke gedigent akademisk arbejde.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *