Den patriotiske pligt – Richard Clarke MOD ALLE FJENDER


Efter 30 år i det hvide hus giver Richard A. Clarke med sin bog et medrivende og hidtil ukendt indblik i fire amerikanske præsidenters håndtering af terror. Det er en bog om al-Qaeda, om 11. september og hvad der derefter fulgte. Og en bog om en præsident, der nægtede at lytte.

Citat

Som amerikanere er det helt op til os selv at holde os orienteret og tænke os om, at hjælpe vores land med at træffe de rette beslutninger i denne krævende situation. Vi bliver alle nødt til igen at påtage os den gamle forpligtelse til ‘at bevare, beskytte og forsvare de Forenede Staters forfatning, mod alle fjender…’.

Enhver amerikansk præsident, enhver der søger amerikansk statsborgerskab, enhver der ønsker at arbejde for de amerikanske efterretningstjenester, tilslutte sig de væbnede styrker, eller tiltræde i en administrativ stilling hos forbundsregeringen, må aflægge ed på at beskytte den amerikanske forfatning og dens frihedsrettigheder ‘mod alle fjender’. At det er essentielt for Richard Clarke at gøre opmærksomt på dette i sit forord skyldes at amerikanerne lever i en epoke, hvor de selvsamme frihedsrettigheder er under angreb. Ikke blot fra udefrakommende terrorister, men også fra interne bevægelser, der forsøger at bruge truslen om terror til at begrænse og angribe de forfatningsbestemte rettigheder.

Dermed forsvarer Clarke sig også mod den (republikanske) kritik han skulle få i kølvandet på udgivelsen af sin bog MOD ALLE FJENDER i dette herrens (valg)år 2004. For Clarke er det at offentliggøre den enorme mængde af fortrolig insiderviden han har fået efter mere end 30 år i det hvide hus, ikke illoyalt. Det er hans edsvorne, patriotiske pligt. Et ganske interessant standpunkt i en tid, hvor man i USA begrænser borgerrettigheder via en antiterrorlov med tilnavnet ‘patriotloven’ og hvor enhver amerikaner, der tillader sig at stille spørgsmålstegn ved Bushadministrationens handlinger stigmatiseres som upatriotisk.

Clarkes udgangspunkt er (naturligvis) 11. september. Han søger gennem sin bog at give svar på hvordan det kunne lykkedes en gruppe terrorister at kapre de fire fly og med ét slag vende op og ned på verdensorden. Beretningen bevæger sig tilbage til reagantiden og herefter kronologisk fremad ved at skildre hvordan de efterfølgende amerikanske præsidenter (Bush sr, Clinton og endelig Bush jr.) har tacklet terrorproblemet.

Noget skønmaleri af de amerikanske præsidenters evner til at håndtere den moderne terrorisme er der bestemt ikke tale om, med Clinton som eneste undtagelse, og Bush jr. som præsidenten der nægtede at lytte selv da alle advarselslamper lyste.

MOD ALLE FJENDER er et fascinerende blik ind bag de interne linjer i det hvide hus. Den er et svar på hvorfor USA synes at være med til at skabe sine egne fjender. Den er beretningen om en Bushadministration præget af forældet koldkrigstænkning, om inkompetente efterretningstjenester præget af handlingslammende konflikter.

Om en præsident der, selv da det stod klart at al-Qaeda stod bag tvillingetårnes kollaps, gav sine medarbejdere ordre om med vold og magt at finde en forbindelse mellem Saddam Hussein og 11. september. Og efterfølgende fik 70 procent af amerikanerne til at tro, at en sådan forbindelse fandtes. En præsident, der efter at have undladt at slå til mod al-Quaeda, brugte ressourcerne på at invadere Irak, og dermed syntes at bekræfte al-Qaedas påstand overfor den arabiske verden, om USA som en imperialistisk dæmon. Og en præsident der herefter politiserede hele krigen mod terror for at vinde det næste valg. Om det sidste vil lykkedes vil fremtiden snart vise. Med sin bog har Clarke i hvert fald gjort sin pligt for (intentionelt eller ej) at forhindre Bush i at få four more years.

Skrevet af Morten Schoop

Morten Schoop (1978) er uddannet cand.mag i litteraturvidenskab. Som anmelder kaster han sig over romaner, tidsskrifter og politisk orienteret debat.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *