En dansk militærhistorisk marguererit-rute – Hans Christian Bjerg og Ole L. Frantzen DANMARK I KRIG


De to erfarne militærhistorikere Hans Christian Bjerg og Ole L. Frantzen tager over 45 etaper læseren på en kyndig vandretur gennem de mest betydningsfulde slag i danmarkshistorien. Som på enhver anden vandretur er det dog rart at tage et hvil en gang imellem.

Som det også nævnes i bogens indledning, er dette værk den første samlede beskrivelse af dansk militærhistorie gennem de sidste 500 år. På den baggrund er bogen et meget kærkomment bidrag til dansk historisk litteratur. Det kan her nævnes, at udgivelsen syntes inspireret af en lignende udgivelse i Sverige – SVENSKA SLÄGFÄLT (Stockholm 2003), og forfatterne har da også haft et frugtbart samarbejdet med anerkendte svenske historikere. 

Bogens første afsnit beskriver Valdemar Sejrs udslettelse af en gotlandsk bondehær ved Visby i 1361 og slutter med det traumatiske nederlag i den dansk-tyske krig 1864. Over 368 sider kan læseren godte sig, når den svenske arvefjende får på munden, knibe en tåre når engelske kanoner reducerer vores stolte hovedstad til ruiner og ikke mindst hæve knytnæven, når Bismarcks moderne tysk-østrigske hær knækker den danske ånd med bagladergeværer. 

De to forfatteres analyser er sobre, relevante og klædeligt renset for de værste nationalromantiske forestillinger og hurraråb. De er samtidig ikke bange for at lægge ansvar, hvor ansvar hører hjemme og læst i et stræk giver bogen et godt overblik over Danmarks udvikling fra ustabilt kongedømme, over kampen for nordisk overherredømme til de politiske og militærhistoriske årsager til det geografiske Danmark, vi kender i dag. 

En læsning af bogen fra start til slut medfører dog mange gentagelser og giver fornemmelsen af, at værket er ment som et opslagsværk. En mere sammenhængende tekst kunne efter min mening sagtens være opnået, og tekstsammenfaldene skader desværre bogens egentlige styrke. Én ting er at følge Danmark og danskernes krige til lands, til vands og på hesteryg, noget andet er at få fornemmelse for Danmark som krigsførende nation over en lang periode. Som forfatterne skriver i indledningen – ‘kan der ikke være tvivl om, at geografien, både beliggenheden og udformningen af landet, har spillet en stor rolle for Danmarks historie.’ 

Den vigtige pointe træder tydeligst frem i de utallige krige mod svenskerne. Krige, der næsten alle tager udgangspunkt i den langstrakte kamp om nordisk overherredømme, og den deraf følgende lukrative kontrol med handelen i Østersøen. Samme pointe gør sig også gældende i krigene mod England i starten af 1800-tallet, men fornemmelsen for denne kontinuitet i stridsspørgsmålene går desværre en anelse tabt, hvis bogen læses som et opslagsværk. 

Alt i alt fremtræder bogen læseværdig, og de mange gamle og nye kort samt det omfattende billedmateriale sætter geografi, farve og ansigt på historien, uden at det hele forsvinder i Dannebrog og tapre landsoldater. Ud over gennemgangen af slagene indeholder bogen også et kort, men udmærket afsnit om krigens væsen og den historiske udvikling indenfor våben og taktik både på land og til søs. Desuden giver den let overskuelige litteraturliste et godt udgangspunkt for den, der tørster efter mere krudt og kugler. 

Bogen fortjener bestemt hyldeplads og bør holde natlampen tændt hos adskillige danske skrivebordsgeneraler.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *