En fiktiv debat med bid i – Ole Morsing LØGSTRUP & SLØK


Store spørgsmål vedrørende teologi og religiøs fordring tages op i en opstillet debat mellem to af de mest anerkendte Århus-teologer, K.E. Løgstrup og Johannes Sløk.

Citat

Og hvad det angår, at min anskuelse skulde gøre teologi til en meningsløs affære, da skulde det for det første være mig en stor fornøjelse med prof. Løgstrup at debattere også det spørgsmål, hvad egentlig teologi er – og jeg skal gerne vedføje, at der ikke findes nogen, jeg hellere vilde debattere det med, og af hvem jeg på forhånd vilde forvente en mere udbytterig undervisning.

Den århusianske idehistoriker Ole Morsing stiller to af de største danske filosoffer og teologer fra det forrige århundrede, K.E. Løgstrup og Johannes Sløk, op imod hinanden for at diskutere deres tydeligt forskellige syn på teologi.

Løgstrup (1905-1981) er kendt for sine etiske teorier, især de suveræne livsytringer, som findes i alle mennesker og udtrykker vores intuitive vilje til at handle moralsk.
Hans kollega gennem mange år, Johannes Sløk (1916-2000), lagde sig i en anden retning og var fortaler for eksistentialismen. Han mente, at Løgstrups forståelse af teologi var fejlagtigt begrundet på ideen om, at vi skal tyde Guds ord – for Sløk er tydning nemlig ikke en mulighed, når der er tale om en guddommelig befaling, her kan man kun handle.

I LØGSTRUP & SLØK tages primært fat på de to filosoffers forståelse af teologi og menneskets forhold til verden og Gud. Sløk mener, at mennesket er et konkret væsen, hvis forhold til det guddommelige altid vil være problematisk og resultere i en absurditet. Løgstrup argumenterer modsat for, at mennesket og Gud ikke kan adskilles, idet livet er en gave fra Gud. I forordet til LØGSTRUP & SLØK sætter Ole Morsing sig et tydeligt mål: at sætte de to filosoffers meninger overfor hinanden i et kampperspektiv, dog uden at den ene foretrækkes frem for den anden. Derudover vil Morsing minimere det akademiske sprog, så næsten alle kan læse med.

Løgstrup og Sløk sættes rigtignok overfor hinanden i en hed kamp om de helt store spørgsmål vedrørende livet og teologien. Det lykkes også bemærkelsesværdigt godt for Morsing ikke at favorisere, og man får en god grundviden om begge personer, deres holdninger og hvordan de skal forstås. Bogen er derfor også god som introduktion til den ene eller begge teologer. Dog når Morsing ikke helt sit sidste mål: at bogen skal være letlæselig for en ny i filosofien. Selvom Morsings egne passager og refleksioner er lette at forstå, er bogens grundlag sat med et emnefelt, som ikke kan formidles uden brug af filosofisk og teologisk terminologi. Det gør, at bogen først bliver forståelig, hvis man i forvejen har kendskab til filosofi.

Hvis man imidlertid interesserer sig for teologi og/eller religionsfilosofi, kan man roligt læse LØGSTRUP & SLØK uden at spilde sin tid. Mange interessante betragtninger om Gud og dennes forhold til mennesket bringes i spil gennem de mange debatter, der skildres, mellem de to filosoffer. Selv en filosofistuderende som jeg kommer af og til i knibe i forhold til nogle af hovedpersonernes faglige termer og kringlede formuleringer. Det gør dog ikke så meget, når man også mødes af indsigtsfulde spørgsmål om livet og verden, som giver stof til eftertanke.

LØGSTRUP & SLØK lægger op til en god diskussion om hvad teologien skal beskæftige sig med i dag, og hvordan vi forstår forholdet mellem menneske og Gud: kan vi udtale os om Gud, eller er det guddommelige netop udenfor vores forståelse?

Skrevet af Mette Skovdal Clausen

Mette er født 1987 og er cand.mag i filosofi. For tiden arbejder hun som tekstforfatter og manuskriptlæser og prøver stadig at finde mere tid til at læse. I sin fritid læser Mette både filosofiske og skønlitterære bøger og har en forkærlighed for så forskellige forfattere som Friedrich Nietzsche, Douglas Adams og Scott Fitzgerald.

Skriv til Mette

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *