En klassisk knaldroman – Platon SAMLEDE VÆRKER I NY OVERSÆTTELSE I


Den filosofisk-sindede dansker går en strålende fremtid i møde: I løbet af de næste fem år udkommer Platons samlede værker i en ny oversættelse.

Citat

Nå, men min færdighed i fødselshjælp er stort set den samme som hos jordemødrene. Der er bare den forskel, at jeg hjælper mænd i stedet for kvinder, og det jeg tilser, er en fødsel i deres sjæl, ikke i deres krop. Om et ungt menneskes tankefoster er indbildt og falsk eller ægte og sandt, det kan jeg efterprøve på alle mulige måder, og det er det vigtigste ved min færdighed […] Godt, når jeg taler så længe om dette her, så er det fordi jeg har på fornemmelsen, at du har veer af et eller andet, du går svanger med. Det er jo også det, du selv mener. Så kom i behandling hos mig! Du må bare regne mig for det jeg er, nemlig søn af en jordemor og selv i faget; og når jeg spørger om noget, må du være villig til at svare, så godt du kan. Måske du kommer til at sige et eller andet, som jeg ser nærmere efter, og måske jeg så skønner, at det er indbildning og ikke noget rigtigt; så tager jeg det fra dig og smider det ud. Den slags kan ske med fostre hos kvinder, der føder første gang, og det gør dem bitre, men det må du ikke blive. Sådan går det nemlig med mange: så snart jeg tager et eller andet forvrøvlet fra dem, så er de lige ved at bide mig. Jeg gør det, fordi jeg vil dem det godt, men det tror de ikke på.
(Sokrates om sin metode i dialogen Theaitetos)

Den græske filosof Platon behøver næppe den helt store præsentation. Der var store filosoffer før Platon, men hans enorme værk, der som bekendt har form af filosofiske dialoger, er – i sin overleverede form – enestående, ikke mindst fordi det simpelthen er så mangesidigt, så forholdsvist udogmatisk og så velbevaret.

Platon er altså på mange måder den vestlige filosofis fader. De fleste store filosofiske temaer finder vi for første gang hos Platon i helstøbt og gennemarbejdet form.

Men det er langt fra kedeligt at være platonlæser. Faktisk kan de syv dialoger i PLATONS SAMLEDE VÆRKER I sammenfattes i et referat, der er en knaldroman værdig:

Platons helt, Sokrates, diskuterer med en religiøs fundamentalist (Euthyphron), han forlanger svar på de mest indviklede spørgsmål fra sin omverden – hvad er viden? (Theaitetos), hvorfor har ting de navne, de har? (Kratylos) – han angriber lobbyister og spindoktorer og anklager dem for løgnagtig virksomhed (Sofisten).

Så vikles han ind i et vildt retssalsdrama, hvor han selv er på anklagebænken; han dømmes til døden under en tvivlsom rettergang (Forsvarstalen). Han sættes i fængsel, hvorfra hans venner arrangerer en flugt, som han, Sokrates selv, finder umoralsk, og derfor argumenterer imod (Kriton), hvorefter han i sine sidste timer ikke overraskende lige når at argumentere for sjælens udødelighed, inden han tømmer giftbægeret og dør (Phaidon). Another day at the office!

Fire af bindets syv dialoger handler om processen mod Sokrates, der hverken vil bøje sig for folkestemningen eller flygte og derfor ender med at blive filosofiens første martyr. Sandheden og døden kobles dermed sammen på en måde, der ikke kan siges at være harmløs, og som står i modsætning til dialogernes udogmatiske og spørgende udgangspunkt. I hvert fald diskuteres det som bekendt stadig i dag, om der gives en sandhed, der er værd at dø for.

Denne interessante spænding findes i PLATONS SAMLEDE VÆRKER I, og derfor kan udgivelsen med lidt god vilje faktisk godt ses som en ’indføring’ i hans filosofi – ligesom det er en indlevende og sammenhængende skildring af Sokrates’ liv og død – hvilket er ret heldigt, da redaktørerne har holdt sig fra at udgive dialogerne i en tematisk orden eller efter den traditionelle inddeling i ungdoms-, manddoms- og alderdomsdialoger.

Dette er bare en af mange grunde til at rose udgivelsen, hvor Platons tekst fremstår direkte og enkel og med en høj litterær kvalitet, der gør, at hver dialog kan læses som en fortælling.

Ja, i PLATONS SAMLEDE VÆRKER I går det hele op i en højere enhed: sproget er så levende, som det på godt mundtligt dansk kan lade sig gøre, når argumenterne skal stå klart og tydeligt frem, dialogerne er smukt sat op, og de er alle forsynet med gode indledninger.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *