Et barn er født i Nazaret – Sören Wibeck JESUS – JØDE, REBEL, GUD?


Nu er der mulighed for at fordybe sig i, hvad der gemmer sig bag myten Jesus. I denne analytiske biografi gøres der op med traditionelle fremstillinger, men uden at det udvikler sig til konspirationsteorier af Dan Brown’ske dimensioner.

Citat

Vi må spørge os, hvad Jesus mente med sine handlinger og ord. Jeg er overbevist om, at han ikke var så mild og harmløs, som den kristne tradition ofte har gjort ham til. Han udfordrede det etablerede og de traditionelle vurderinger. Han var en rebel.

De fleste vil sikkert mene, at spørgsmålet om hvorvidt Jesus har levet, hører hjemme i kirken. Den svenske journalist og ekspert i religionshistorie, Sören Wibeck hævder dog, at det eneste, der skal sættes spørgsmålstegn ved, er, hvorvidt han lever i dag. Jesus har nemlig levet. Det viser både kristne og ikke-kristne kilder, og i JESUS – JØDE, REBEL, GUD? stilles der skarpt på, hvad vi med rimelighed kan mene at vide om den historiske person Jesus.

Det er ikke meget, der med sikkerhed kan siges om Jesus, for ligesom med andre religionsgrundlæggere er der en klar tendens til, at myter og fakta blandes sammen. Med udgangspunkt i en kildekritisk analyse af de kilder, som omtaler Jesus, sætter forfatteren sig for at adskille myter fra fakta. De seksten kapitler fremstår mere eller mindre selvstændige og behandler forskellige spørgsmål, som hvor troværdige de kristne kilder er, hvad de ikke-kristne kilder siger om Jesus, hvor og hvornår Jesus blev født, og hvorfor han blev henrettet.

Forfatteren lægger stor vægt på at tolke Jesus handlinger i forhold til samtidens jødiske samfund og religion, og i den forbindelse er det praktisk, at bogen er forsynet med en ordforklaring, så man ikke risikerer at fare vildt blandt farisæere, hasmonæerere, makkabæere og saddukæere.

Der er ikke tale om banebrydende ny forskning om Jesus og for folk, som i forvejen ved noget om emnet, vil det således ikke komme som en overraskelse, at Jesus var og blev jøde og ikke havde nogen intentioner om at stifte kristendommen. Det er allerede blevet beskrevet grundigt af den eksisterende forskning, også selvom forfatterens mange retoriske spørgsmål godt kunne vildlede læseren til at tro, at det er forfatterens egne ræsonnementer, der præsenteres.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at bogen er ligegyldig. Tværtimod består dens kvaliteter netop i, at forfatteren formår at præsentere århundreders kirkehistorie og teologiske landvindinger i et medrivende og letflydende sprog, uden at det går ud over faglighed eller seriøsitet.

Den Jesus som forfatteren beskriver, var ikke født i år 0, men ca. 6 år tidligere i Nazaret, og man må således stille spørgsmålstegn ved en populær julesalmes påstand om, at han blev født i Betlehem. Han var en jødisk rebel, der talte imod fastgroede religiøse dogmer og tidens sociale hierarki og som i stedet prædikede lighed og ligestilling. Bogens beskrivelse af Jesus afviger derfor fra den traditionelle kirkelige beskrivelse, men den underminerer ikke kirkens autoritet.

Alt i alt er der tale om et fascinerende portræt af en af den vestlige kulturs mest indflydelsesrige skikkelser, og det forhold, at alle kan være med, uden at det går ud over grundigheden, er en rosværdig præstation, der gør den til en anbefalelsesværdig læseoplevelse.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *