Et tysk forbryderalbum – Joachim C. Fest DET TREDJE RIGES ANSIGT


Hvem var de? Hvad drev dem? Hvordan endte de? Den navnkundige tyske historiker Joachim C. Fest portrætterer skånselsløst Adolf Hitler og spidserne i det tyske nazistparti i mammutværket 

Citat

Derfor var det vigtigste udvælgelseskriterium i begyndelsen, at tilhængerne skulle være nærmest absolut forudsætningsløse. Netop det, at de ingenting havde, ingen bindinger, ingen områder, de traditionelt respekterede, ingen ‘herkomst’, ingen støtte fra familiære, religiøse eller sociale tilhørsforhold – at de endda fornægtede konvention og sædelighed som led i en nihilistisk totalsanering af eksistensen, gjorde dem til totalitarismens materiale og forkæmpere.

I dag hersker der ingen tvivl om, at de tyske nazister under 2. Verdenskrig begik en af verdenshistoriens allerstørste forbrydelser mod menneskeheden. De uhyrlige tab af soldater og civile liv, koncentrationslejrenes utallige ofre, de enorme ødelæggelser af alskens art over hele Europa og resten af verden, og de frygtelige efterveer for mange, mange mennesker efter 2. Verdenskrig, er af en så ubegribelig karakter og størrelse, at man må knibe sig i armen for ikke at opfatte det hele som et frygteligt, overdimensioneret mareridt.

Men hvem var de mennesker, der udtænkte, igangsatte og senere gennemførte dette maratonagtige ragnarok? Det spørgsmål søger den tyske historiker Joachim C. Fest at besvare med DET TREDJE RIGES ANSIGT, hvor han afdækker de psykologiske profiler i nazistpartiets topledelse. Ud over føreren selv drejer det sig om Hitlers planlagte arvtager, Hermann Göring, propagandaminister Joseph Goebbels, organisatoren af Holocaust Reinhard Heydrich, lederen af SS Heinrich Himmler, den brune eminence Martin Bormann og lederen af SA Ernst Röhm. Hertil kommer portrætter af en række mindre prominente, men vigtige aktører blandt det totalitære herredømmes personale, heriblandt chefarkitekten Albert Speer.

Med hjælp fra de førende nazisters bøger, taler, breve, dagbøger og interviews undersøger Fest i sylespidse miniportrætter de psykologiske bevæggrunde bag de radikale politiske handlinger, anvendelsen af vold og destruktion, samt det nærmest religiøse forhold til Adolf Hitler. For Fest er ondskaben ikke en abstrakt størrelse i den historiske ligning. Den vokser ud af menneskets følelser og ambitioner, af mellemmenneskelige forhold eller manglen på samme, og ikke mindst ud af fraværet af fællesmenneskelige moralske standarder. Kombinerer man denne menneskelige faktor med de rette historiske betingelser – skuffelsen over nederlaget i 1. Verdenskrig, krisen og arbejdsløsheden i 1920’ernes og 1930’ernes Tyskland, de rette kaotiske politiske strukturer og en velsmurt propagandamaskine – risikerer man en verdenshistorisk katastrofe.

DET TREDJE RIGES ANSIGT er på en gang ekstremt oplysende og fuldkommen nedslående læsning. Til trods for den velskrivende Fests evne til at formidle sit stof bliver man under læsningen enormt forstemt af at få oprullet et forbryderalbum, hvor den skruppelløse magt- og destruktionsvilje stortrives med alskens forsmåede følelser, mangel på selvtillid og komplekser af alle arter. Det er ganske enkelt svært at begribe, at så forkrøblede mennesker kunne begå så store forbrydelser. Men bogens portrætter giver netop en slags nøgle til at forstå, hvorfra vanviddet kommer, og hvordan det næres. Heri består Fests store fortjeneste.

DET TREDJE RIGES ANSIGT er udstyret med et fint forord af historikeren Torben Jørgensen. Da bogen imidlertid handler om personer og skikkelser, og den fysiske beskrivelse hos Fest ofte spiller en vigtig rolle for de psykologiske portrætter, ville det have gavnet fremstillingen, hvis forlaget havde valgt at bringe billeder af de omtalte personer, også selvom de ikke er med i originalen. Nu må man i stedet besøge sine bogreoler for at gense forbrydergalleriet. Ikke desto mindre er der kun en ting at sige om denne bog: Læs den!

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *