Fængslets afskygninger – Devika Sharma AMERIKANSKE FÆNGSELSBILLEDER


Gennem en række prominente amerikanske kunstneres værker skildrer Devika Sharma fængslets betydning i den amerikanske kultur i dag. Det er ikke noget nemt emne at holde styr på, men hun gør et glimrende forsøg.

Citat

Vælger man fængselsvæsenet som den optik, hvorigennem man ser på det amerikanske samfund, består USA’s kulturelle og institutionelle særegenhed således også af dødsstraf, af drakoniske strafferammer, af en langvarig ’krig imod stoffer’ og af en markant racemæssig slagside i straffevæsenet. Flere strafferetseksperter betegner ligefrem samtidens amerikanske fængselsfænomen som en ’masseindespærring’ i familie med det sovjetiske Gulag, og for en national kultur, som ellers har friheden som sit varetegn, er dette nye nationale særkende naturligvis påfaldende.

I USA sidder 2,3 millioner mennesker lige nu i fængsel. Det svarer til, at der for hver 130. amerikaner er én, der afsoner en dom. Det tal er der ikke noget andet land i verden, der overgår. I Danmark er det fx ikke engang én pr. 1.600 indbyggere. Hertil kommer, at fængslet er gået fra at være en rehabiliterende og disciplinerende institution til i dag at være fokuseret på gengældelse, risikostyring og segregering.

Med disse tankevækkende perspektiver indleder Devika Sharma sin bog AMERIKANSKE FÆNGSELSBILLEDER og får hermed fra start åbenbaret, hvor omfattende en rolle fængslet spiller i den nation, der ellers bryster sig af at være the land of the free.

I bogen, der i øvrigt er blevet til på baggrund af Sharmas ph.d. om emnet, ønsker hun:

– dels at diskutere de centrale aspekter af samtidens amerikanske fængselskultur, dels at analysere en række væsentlige amerikanske kunstneres værker, og dels med fængselskulturen som prisme at give et frugtbart signalement af amerikansk kultur i dag.

Det er et voldsomt stort brød, Sharma hermed slår op, ikke mindst set i lyset af, hvor besværligt det er alene at fastslå, hvad begrebet amerikansk fængselskultur i al sin mangfoldighed egentlig dækker over.

Sharma betragter denne kultur i relation til fem temaer – race, uskyldighed, undtagelse, umenneskelighed, hjem – og under hvert af disse gennemgås et par amerikanske samtidsværker med et fremtrædende fængselsmotiv. Da de analyserede værker er så forskelligartede med hensyn til form, stil og kulturel gennemslagskraft, gør man dog klogt i ikke at lægge for meget betydning i denne organisering af stoffet. I hvert fald er det svært at se mere end en papirtynd relation mellem filmene SHAWSHANK REDEMPTION og THE GREEN MILES sukrede fængselsromantik og Taryn Simons Innocent-projekt, der via en række fotografier af uskyldigt dømte beskæftiger sig med fotografiets ontologi og rolle i politiets opklaringsarbejde. Godt nok handler alle tre værker om uskyldigt dømte, men hvad og hvor meget de har at sige om dette fænomen er ganske forskelligt.

I AMERIKANSKE FÆNGSELSBILLEDER bevæger vi os vidt omkring – fra Susan Criles Abu Ghraib-tegninger til Matthew Barneys filmiske umenneskeliggørelser i CREMASTER 2 til Jonathan Franzens hjemlige fængsler. Da fængselstematikken læses med så mange forskellige briller på, fremstår bogen som helhed trods det specifikke omdrejningspunkt en anelse rodløs og ufokuseret.

Ser man derimod på Sharmas værkanalyser hver for sig, udmærker de sig ved netop at være umådeligt fokuserede. Sharma modstår fristelsen til at fare på afveje og formår at holde et fast greb i fængselsmotivet hele vejen igennem. Det er en sand fornøjelse at læse analyser med en så selvsikker præcision og så overbevisende konklusioner. Især vil jeg fremhæve Sharmas behandling af racetemaet, hvor både analysen af Jonathan Lethems ENSOMHEDENS FÆSTNING og Walter Mosleys THE MAN IN MY BASEMENT er blændende veldrejet. Alene dette tema er købet værd.

Skrevet af Daniel Robert Andersen

Cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og kulturformidling.Selvstændig redaktør, skribent og manuskriptkonsulent.

Skriv til Daniel

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *