Festen er ikke lukket – Asta Oliva Nordenhof ET ANSIGT TIL EMILY


Klichéerne hænger faretruende lavt i Asta Oliva Nordenhofs debutbog ET ANSIGT TIL EMILY, men debutanten forstår at styre indenom, udenom, over og – allerbedst – under.

Citat

6/10 – 76
Dagen efter i går!

Humøret er steget. Dan irriterer mig stadig. Min irritation skyldes tildels hans uvidenhed om turen, ‘Mali, hvor ligger det??’ og så hans irriterende historier. Snak om damer etc. Han bliver også rød af solen, der er noget pinligt, noget skændigt ved det, den måde hans hud lar sig forfjamske, lillepiget med de glorøde kinder, ørt. Han sagde om kærligheden, evigt sludrende, at den var som en dirrende kompasnål der vender sig i alle retninger. Hvorfor skal alting dirre og rasle. Knogler, sener, sol.

Landskab: fra Gabes til Touggart → kørsel i dag fra Nafta til lidt nord for Touggart

Dessert: til dessert fik vi würste. Alt er blødt, stenene, skrøbelige, modtagelige.

23-årige Asta Olivia Nordenhofs debutbog ET ANSIGT TIL EMILY er rigtig god. Den balancerer på poesiklichéer og vrængende grimhed, og efterlader sin læser med summende, ømt hoved. Nordenhof spiller på hele klaveret, som søgte hun efter et sikkert sted at skrive fra. Eller også skyder hun blot med alt, hvad hun har?

Det lyder eksempelvis gumpetungt poetiseret, når ’mørket havde antaget en stoflighed’ eller når ’En ny dag er begyndt for os som skibsbrudne’. På den anden side bruger Nordenhof straks disse højsproglige udsving til at få fart på nedstyrtninger i vulgærregistret: ’satte med min mestruationsklistrede kusse et aftryk på forruden’ eller ’Nu Daniel, strømmer blodet til mine kønslæber. Det er ikke en lukket fest.’

Til tider er det manieret. Andre gange er det dragende godt. Og sådan – søgende, sprukken med en skævert her og der – skal det være, når det skal være interessant. Festen er ikke lukket.

ET ANSIGT TIL EMILY er hakket op i små bidder, der stammer fra en sammenhæng, som man tydeligt mærker, har været der. Opmærksomhedens centrum er flyttet væk fra overblik over – og kontinuitet i – fortællingen og hen til udsigelse og udsigelsens sted, hvilket giver udslag i konsekvent tydelige markeringer af den, der taler. Afsenderen er hovedperson, hvad enten det er brevskriveren, dialogens samtalepartnere, notatskriveren eller (gen)fortælleren.

Disse gennemgående udsigelsesfigurer beskriver kærligheden som et fælles omdrejningspunkt for bogens heterogene tekstfragmenter. Det er kærligheden i sin korporlige version men også kærligheden i sin fritsvævende og umulige idealversion. Kærligheden er ’som en dirrende kompasnål, der vender sig i alle retninger’, som det hedder et sted.

Bogen er inddelt i tre tidsstemplede sektioner. De udvides, videreføres og fortsættes på Nordenhofs blog ind imellem mangt og meget andet. I bogens første afsnit, ’Italien nu’, møder vi Rosas uforløste kærlighed til den vilde og rastløse Emily. Emily indtager det italienske setting promiskuøst og alkoholslugende, mens Rosa nænsomt og tænksomt indfanger de smukke og historiemættede omgivelser i sine notater.

I det midterste afsnit er en række logbogs- og dagbogssekvenser gengivet. De er skrevet af Rosas afdøde (og i første afsnit spøgende) far, og Rosa ’genskriver- dem nu. Tredje og sidste del, ’Bornholm senere’, består af en brevveksling mellem Emily (der nu bor sammen med Rosa) og Daniel. Et centralt sted i brevvekslingen – og i hele bogen som sådan – hedder det:

– Jeg har truffet en beslutning: jeg vil begynde at svare for dig. Det er vel det nærmeste, jeg kan komme dig (?): At begynde at skrive i dit navn.

Emily skriver breve til Daniel og skriver svarbreve til sig selv på vegne af Daniel og skriver til ham, at det er dét hun gør. Denne udsigelsesforskydning går igen som et vandmærke i bogens tekster. Alle er de i en eller anden forstand uautentiske replikker i munden på karakterer, og det fine ved Nordenhofs bog er, at den insisterer på at dét i sig selv er pointe nok.

Skrevet af Søren Langager Høgh

Født 1977 Cand.mag, dansk og litteraturvidenskab, Københavns Universtitet Ph.d.-stipendiat med titlen ""Litteraturens ting"", Københavns Universitet.

Skriv til Søren

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *