Finland tur-retur – Jan Ahtola Nielsen I ORKANENS ØJE – DET DANSKE FINLANDSKORPS 1939-40


Nyt hovedværk om det danske Finlandskorps udrustning, afsendelse og hjemkomst. Historikeren Jan Ahtola Nielsen har skrevet en særdeles grundig bog om et hidtil overset kapitel i dansk historie.

De fleste har hørt om de danskere, der under den spanske borgerkrig frivilligt tog til Spanien for at kæmpe mod fascismen. Anderledes forholder det sig med det danske Finlandskorps. Hvem har egentlig hørt om det? Sandsynligvis ikke særlig mange for det er et emne, som hidtil har forbigået historikernes opmærksomhed.

Det har Jan Ahtola Nielsen imidlertid tænkt sig at gøre op med, og med I ORKANENS ØJE leverer han den første samlede fremstilling af Finlandskorpsets historie. Korpset bestod af knap 1000 danske frivillige der kæmpede på finsk side, efter at Sovjetunionen i vinteren 1939 havde angrebet landet pga. territoriale stridigheder.

Eftersom der ikke tidligere har været udgivet noget om korpset, har forfatteren tydeligvis ikke kunne modstå fristelsen til at afdække, forklare og analysere selv de mindste detaljer. Læseren får således en grundig indføring i alt lige fra de frivilliges udrustning til indholdet i deres gavepakker og deres indkvarteringsforhold.

Det eneste, man aldrig rigtig hører om, er de frivillige selv, når man altså ser bort fra rent faktuelle oplysninger, der kort skitserer deres klassemæssige stand og deres geografiske baggrund. Så på trods af den imponerende grad af detaljerigdom kommer bogen aldrig helt i dybden med, hvem de her folk egentlig var. Heri ligger bogens svage side, især fordi mange af de frivillige senere gik i tysk krigstjeneste, og bogen kunne derfor have bidraget med vigtige oplysninger om deres værdier, idealer etc.

Bogens væld af detaljer og det overvejende tunge sprog peger tilsammen i retningen af, at den først og fremmest henvender sig til professionelle historikere og andre med hang til støvede arkivpakker og benhård kildekritik. Men hvis man ikke lader sig afskrække af den slags, så er der masser af ny viden at hente for dem, der interesserer sig for tiden omkring besættelsestiden. De tålmodige læsere kan se frem til en fin beskrivelse af den balancegang som den danske regering foretog, med hensynet til det nordiske fællesskab på den ene side og frygten for at provokere Stalins Sovjetunionen på den anden. En balancegang der meget vel kunne have gjort Norden til krigsskueplads.

I ORKANENS ØJE er ikke stor formidlingskunst, men man kommer ikke udenom dens position som hovedværket om Finlandskorpset, og dermed om et hidtil ubelyst område af dansk historie.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *