Fortællingernes hvad og hvordan – Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.) NARRATOLOGI


Hvad er det, fortællinger gør, og hvordan gør de det? Det kan man lære noget om i NARRATOLOGI, nyeste bind i serien MODERNE LITTERATURTEORI. Antologien består af en række glimrende oversatte og udvalgte hovedtekster inden for feltet, der alle på pædagogisk vis introduceres og forklares i forordet.

NARRATOLOGI er seneste skud på stammen i Aarhus Universitetsforlags serie MODERNE LITTERATURTEORI. Som angivet af titlen er dette bind viet til teorien om fortællinger, som der gives en bred introduktion til i form af en række oversatte hovedtekster af les grands maîtres inden for feltet: fra klassikerne Wayne C. Booth og Gérard Genette til hovedfigurer inden for den nyere narratologi som Brian Richardson og James Phelan.

Redaktørerne Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen har skrevet et fremragende forord: Her resumeres narratologiens historiske udvikling, fra den udsprang i den franske strukturalisme til at blive del af et bredere erkendelsesorienteret felt, hvorefter den enkelte tekst introduceres, forklares og sættes i forhold til de andre. Teksterne er kronologisk ordnet, og selv om dette klassifikationsprincip er højeste umode, er det en pædagogisk og letforståelig måde at lære et område at kende på.

På landets litteraturvidenskabelige institutter har det altid været coutume at læse teori uforkortet og på originalsproget – oversættelser og forklarende overblikstekster er blevet betragtet som del af en angelsaksisk tradition, som man ikke støttede op om fra de danske universiteters side. Denne holdning er imidlertid på vej ud. Professorerne har indset, at førsteårsstuderende simpelthen bedre kan fordøje tankerne bag strukturalisme, nykritik og feminisme, hvis der gives lidt hjælp i form af introducerende tekster og dansksprogede versioner af primærteksterne.

Denne hjælp er efter min mening indlysende nødvendig, og jeg byder derfor NARRATOLOGI mere end velkommen – både på vegne af andre litteraturstuderende (jeg undskylder den manglende beskedenhed) og på vegne af andre nysgerrige litteraturelskere, der gerne vil lære noget om, hvad det er, fortællinger gør, og hvordan de gør det.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *