Hjemme hos det moderne menneske – Ida Wentzel Winther HJEMLIGHED – KULTURFÆNOMENOLOGISKE STUDIER


Med denne udgivelse er der kommet et hovedværk om hjemmets betydning for det moderne menneske. Det er en bog fyldt med spændende iagttagelser, men den kræver energi og tålmodighed af sin læser.

I løbet af de seneste år har tv-kanalerne udsendt en stigende strøm af programmer, hvor hus og hjem indrettes, ombygges og istandsættes. Hjemmet er i fokus som aldrig før, men hvilken betydning ligger der egentlig i begrebet hjem?

Det spørgsmål stiller ph.d. Ida Wentzel Winther i denne omskrevne disputats fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Spørgsmålet søges besvaret udfra en bred vifte af forskellige tilgange, der blandt andet inkluderer antropologiske feltundersøgelser, teoretiske udredninger og en socialhistorisk analyse af hjemmets historie gennem de seneste århundreder.

En af den nutidige sociologis berømte teser er, at moderne mennesker kan betegnes som ”moderne nomader”, idet mobiltelefoner, jordomrejser, Internettet og andre teknologiske påhit har medvirket til, at vi i dag konstant er ”on the move”. Flere sociologer taler derfor også om, at det moderne menneske er blevet hjemløst, men denne diagnose er forfatteren imidlertid ikke helt enig i.

En af hendes centrale pointer er nemlig, at hjem ikke kun er ét konkret sted, men i stedet et konglomerat af mange forskellige steder som knyttes sammen af daglige rutiner, regler, vaner osv. Disse elementer skaber tilsammen en følelse af at være hjemme, og derfor er det at være hjemme andet og mere end at befinde sig bag fire vægge udstyret med sofa, køkken, tv og billeder af springende kronhjorte. Hjem kan således opstå på alle steder, som vi har relationer til, og derfor er vi ikke nødvendigvis blevet hjemløse, selvom vi i dag er mere mobile end nogensinde.

Størstedelen af bogen udgøres af kompliceret teoretisk stof, som er skrevet i en tung faglig jargon, og det kræver derfor en god del energi og overskud fra læserens side at læse den. Men hvis man er inde i fagsproget eller blot ikke lader sig afskrække af den slags, er bogen bestemt værd at beskæftige sig med.

Særligt bogens sidste kapitel er en guldgrube af interessante betragtninger. Kapitlet består af 18 små selvstændige analyser af alt lige fra IKEA-kataloget og magasinet Bo Bedre til hjemmesider og hjemstavnsromaner. De forrige kapitlers undersøgelser og teoretiske udredninger slippes løs og afprøves på de forskellige hverdagsrelaterede emner. Argumenterne er knivskarpe, når forfatteren afdækker, hvordan hjemmet på forskellig vis iscenesættes og hvilke ideologier, der ligger bag.

HJEMLIGHED – KULTURFÆNOMENOLOGISKE STUDIER er ikke nogen let tilgængelighed bog. Men har man en god del tålmodighed samt mere end almindelig interesse for hjemmets betydning for det moderne menneske, er den ikke til at komme udenom.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *