I krig for Gud – Kurt Villads Jensen POLITIKENS BOG OM KORSTOGENE


”Fred på Jord”, sang englene for hyrderne i den første julenat. Nu, hvor højtiden er forbi, kan man så passende forære sig selv POLITIKENS BOG OM KORSTOGENE og læse om al den ufred og blodsudgydelse, der afløste englesangen.

I en tid, hvor begreber som ’hellig krig’, ’martyrer’ og ’ondskabens akse’ fyger gennem mediestrømmen og fylder os med skræk og rædsel, og de vestlige samfund alle til hobe befinder sig i en stemning af militær, ideologisk og kulturel oprustning, er der masser af tankevækkende viden at hente i POLITIKENS BOG OM KORSTOGENE, som er den første danske fremstilling af middelalderens voldsomme konfrontationer mellem Europa og den islamiske verden.

Historikeren Kurt Villads Jensen giver her en ualmindelig velskrevet og informativ indføring i en periode i kontinentets historie, som har trukket dybe spor, ikke alene i forholdet mellem europæere og muslimer, men også i hele den europæiske selvforståelse og kultur.

Set med moderne øjne forekommer korstogene at være et af de sorteste kapitler i Vestens historie, ikke mindst fordi den voldsomhed, hvormed de kristne krigere og konger drog frem, står i skærende kontrast til det kærligheds- og fredsbudskab, som er så udtalt i de kristne grundfortællinger. Korstogene bliver da også jævnligt hevet ind i den ophedede debat om det islamiske begreb ’jihad’, som et eklatant eksempel på, hvordan også kristne har brugt troen som retfærdiggørelse af drab.

Et fint træk ved Kurt Villads Jensens formidling er på den baggrund, at middelalderens korsfarere ikke bare banalt rubriceres som vanvittige, hjernevaskede barbarer, som vi underforstået slet intet har til fælles med. I stedet forsøger forfatteren til POLITIKENS BOG OM KORSTOGENE at sætte sig ind i det Gudsforhold og den tankegang, som prægede middelalderens menneske. Bogen indeholder således udover den kronologiske gennemgang af korstogene fra slutningen af 1000-tallet og de følgende 400 år en række kortere, men oplysende artikler, bl.a. om periodens verdensbillede og filosofi, afladsbegrebet, pavens guddommelige autoritet, kirkens propaganda mod Islam, og datidens verserende diskussioner om, hvordan eller om krig kan retfærdiggøres..

Resultatet er en nuancerende og diskuterende fremstilling, som ikke lægger skjul på, hvilke uhyrligheder, der – i hvert fald ifølge de tilgængelige kilder – blev begået i Guds navn, men som også søger at yde korsfarerne og deres samtidige en vis retfærdighed. Kurt Villads Jensen giver således også et mere facetteret billede af pavekirkens magtudøvelse, end det vi kender til hudløshed fra de populære fremstillinger, som i vore dage driver rovdrift på den almindelige ”konspirationsteori-hunger”. Yderst forfriskende.

Læs bogen som et kærkomment sagligt indlæg i en ophedet debat, læs den for at vide mere om konflikten mellem ”os og dem” eller som et skidegodt alternativ til Dan Brown og hans hær af tro tempelriddere, miskendte Maria Magdalenaer og kathariske koder.

Skrevet af Kirstine Ersbøll Meyhoff

Cand.mag. i litteraturvidenskab. Især optaget af gotisk litteratur, victorianske 'sensation novels' og krimier. Har desuden en forkærlighed for store episke, marathonagtige romaner - fra Margaret Mitchell til Vilhelm Moberg. Når hun bliver gammel vil hun sidde på en bænk i Sevilla og se solen glimte i Rio Guadalquivir, mens hun nusser sin marmeladefarvede kat bag ørerne.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *