Kimen til det videnskabelige samfund – Søren Harnow Klausen HVAD ER VIDENSKABSTEORI


Til alle studerende, undervisere og forskere! Her er, hvad I måtte ønske! Nemlig en god og informativ præsentation af kimen til jeres forskellige fag: videnskabsteorien. Bogen er skrevet i et klart akademisk sprog og giver et godt overblik over videnskabsteoriens indhold og form.

HVAD ER VIDENSKABSTEORI er særligt aktuel og relevant for alle (universitets-)studerende og undervisere, da Universiteterne pr. 1. september sidste år har sat fagenes videnskabsteori på skemaet. Hvilket er sket på baggrund af Uddannelsesbekendtgørelses krav.

De studerende kan nu i HVAD ER VIDENSKABSTEORI få en god indføring i den videnskabsteoretiske tankegang. Ligesom det er en meget nyttig viden at være klar over, hvor man selv er født og opvokset – da det præger en livet igennem – er det nyttigt at kende til sin uddannelses indholdsmæssige fødested og opvækst – da det præger fagenes indhold og form den dag i dag.

Søren Harnow Klausen tager udgangspunkt i den videnskabelige virkelighed, ved bl.a. at nævne eksempler på og personer bag de videnskabelige tiltag. Præsentationen af historiske personer som Kepler, Newton, Rousseau, Saussure og mange flere gør det levende og interessant at læse videre.

Ud fra eksemplerne drager forfatteren nogle almene træk ved videnskaben og dens teorier på en velargumenteret måde. Søren Harnow Klausen kommer ind på emner som videnskabelige metoder, videnskab og samfund, grænsedragning af videnskaben samt de forskellige videnskabsgrene.

HVAD ER VIDENSKABSTEORI ligger også godt i hånden. Det er en lille fiks sag, 17 x 13 x 1,5 cm, så den kan nemt tages med alle vegne. Bogens form signalerer et lille lækkert let spiseligt populærvidenskabeligt indlæg, men selve indholdet i HVAD ER VIDENSKABSTEORI er dog ikke helt let spiseligt. Søren Harnow Klausens sprog er klart, logisk og imødekommende, men den akademiske sprogform, der ofte udfolder et hav af forbehold, der lige bør nævnes, er tilstede bogen igennem. Derfor er bogens målgruppe først og fremmest universitets-studerende – nye som gamle – samt undervisere og forskere.

Skrevet af Sabine Bjørg Jensen

Sabine Bjørg Jensen er uddannet cand.mag. i fransk og filosofi fra Københavns Universitet.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *