Kritik af alle tiders kritiker – Jørgen Knudsen (red.) BRANDES, DEN MANGFOLDIGE


Jørgen Knudsen har udgivet endnu en samling tekster af den engang altomfavnende kritiker Georg Brandes. Oplev fra forskellige vinkler den mangfoldige skribent, der på én gang satte Danmark på det europæiske landkort og genindførte det europæiske i Danmark.

Georg Brandes opfordrede den danske kulturelle elite til at vende blikket udad og sætte problemer under debat. Det gjorde han bl.a. I INDLEDNING TIL EMIGRANTLITTERATUREN (1872), som her er blevet genoptrykt. Teksten er af Jørgen Knudsen anbragt under PROVOKATØREN, der er titlen på anden del af I alt syv dele. Her kan man også læse hans afsky for intellektuelle disciple I TALE TIL STUDENTERSAMFUNDET (1896), der bekræfter fordommen om Brandes som den intellektuelle, populære enegænger.

Antologien indledes dog under titlen SELVBIOGRAFEN med en helt anden tekst, OPDAGELSE AF VERDEN (1905), hvor Brandes genoplever det infantile blik på verden. Netop denne optik optager Brandes i hans analyse af H.C. ANDERSEN SOM ÆVENTYRDIGTER (1869), hvor Brandes viser sine formidable litteraturkritiske evner. Teksten er bragt under afsnittet KRITIKEREN, der også byder på en analyse af Holberg, der ligesom han selv havde en international erfaring og orientering, i TALE OM HOLBERG TIL KJØBENHAVNS ARBEJDERE (1884). Knudsen har også her anbragt teksten OM LÆSNING (1899), der udtrykker Brandes´ forhold en litterær kanon.

Brandes taler KVINDESAGEN (1869) under DE UNDERTRYKTES TALSMAND, gør opmærksom på den jødiske flygtningestrøm fra Rusland efter mordet på den russiske zar i 1881 i PAA DEN SCLESISKE BANEGAARD (1882) og beretter om tyrkisk tortur af og mord på det undertrykte armenske folk i ARMENIEN OG EVROPA (1903). Brandes var fortvivlet over 1. verdenskrigs meningsløse tab og appellerer til fred i EN APPEL (1916). Krigen fortsætter og Brandes vender blikket tilbage til bøgerne og udgiver i stedet en mursten af biografi om FRANCOIS DE VOLTAIRE (1916), hvor af et uddrag bragt under titlen HELTEDYRKEREN.

Endelig præsenteres vi for et udvalg af endnu ikke udgivne breve under BREVSKRIVEREN, der på mere privat front viser kritikeren som GEORG BRANDES – DEN MANGFOLDIGE. Brandes er måske mere kendt fra litteraturhistoriske håndbøger end fra sine egne tekster. Brandes´ skrifter solgte ikke særligt godt i hans samtid, og Jørgen Knudsen er forundret over, at han heller ikke i dag er at finde på hylder rundt omkring hos danske boghandlere. Derfor disse genudgivelser af Brandes´ skrifter.

GEORG BRANDES – DEN MANGFOLDIGE er spændende læsning, der skal opleves på nært hold. Brandes besidder et lærerigt indblik, imponerende overblik og et for samtiden nødvendigt udblik, der gjorde ham berømt. Knudsen har valgt en tekstrække, der bestemt har noget at sige os i dag. Brandes sloges med emner, der stadig er på dagsordenen: det nationale som problem, krig, flygtningestrømme, kvindekampen, klassekampen, kulturkampen, kulturkanonen – ja selv H.C. Andersen, der stadig rydder overskrifter. Og disse kampe kan opleves i GEORG BRANDES – DEN MANGFOLDIGE.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *