Litteratur i 1. klasse – Amos Oz EN FORTÆLLING OM KÆRLIGHED OG MØRKE


Romanen er ét langt forsøg på at finde et svar, som forfatteren ved, at han ikke kan finde. Men han foretrækker at leve i forsøget på at finde svar end at leve i uvidenheden.

EN FORTÆLLING OM KÆRLIGHED OG MØRKE er den store fortælling om barnet, der mister sin mor, da hun begår selvmord. Og det er samtidig fortællingen om jødernes omtumlede liv, deres fordrivelse fra Europa, det er fortællingen om et svært ægteskab og om en barndom, der er påvirket af litteratur og af de voksne. Det er fortællingen om en far, der taler for meget og om en mor, der taler for lidt. Dette er i sandhed fortællinger om kærlighed og om mørke.

Grundstammen i romanen er fortællingen om den lille dreng Amos, der vokser op sammen med sin mor og far i Jerusalem i 1940-erne. Det er fortællingen om hans barndom, der er påvirket af farens akademiske ambitioner og af morens mystiske sygdom. Amos vokser op som enebarn i en lille lejlighed, der har et koldt og tavst bjerg som nabo.

Også inde i lejligheden er der bjerge, men det er bjerge af bøger. Påvirket af sine akademiske forældre vokser Amos op som en lille (gammel)klog dreng, der æder bøger, som andre børn æder slik. Forældrenes interesser bliver drengens interesser, og af denne grund kommer konflikterne i Israel til at spille en meget stor rolle i hans barndom. Som barn diskuterer han denne konflikt med sin far, samtidig med at han, som det barn han trods alt også er, ligger på gulvet og leger krig med tændstikker. Dette er det evige skisma mellem barndommens lege og de voksnes problemer.

Barndommen og voksenlivet flyder sammen, moren bliver dén, der får brug for pleje og barnet bliver dén, der diskuterer politik med faren.
Alt dette kan pege på et vigtigt faktum, nemlig at menneskers liv er så nuancerede, at det ikke kan fortælles inden for enkelte rammer eller linjer. EN FORTÆLLING OM KÆRLIGHED OG MØRKE er en autentisk fortælling om livet, som det er for de fleste mennesker: kompliceret og uden formler.

Amos Oz har i først omgang sat sig for at fortælle sin barndomshistorie, men det viser sig, at drivkraften for hans fortælling er historien om hans mors selvmord. Amos Oz´ mor begik selvmord, da han var 12 år, og dette bliver en oplevelse, der som en kraft tiltrækker ham og frastøder ham. Han vil fortælle hen mod denne oplevelse, men samtidig fortæller han hele tiden væk fra den. Han kredser om den, og denne kredsen kommer til at vare over 600 sider.

Det tætteste, vi kommer på hans mors historie, bliver fortalt af Amos Oz´ moster. Hun fortæller om morens liv, hendes søster, der var så smuk og blid og misforstået af de fleste. Det er gribende og stor fortællerkunst, mosterens umiddelbare fortællen, der snubler og løber frem og forsøger at ramme en sandhed.

Men hvordan skal én sandhed fortælles, og hvordan kan et menneskes liv fortælles? Amos Oz vælger at gå langt tilbage i tiden. For at fortælle sin egen historie skal han først fortælle sine bedsteforældres historie, og så sin fars og mors og deres søsters historie, så skal hans lærerindens historier fortælles, så er der historien om naboerne, om legekammeraterne, om hende, der passede ham, da han var lille, og som blev slået ihjel en eftermiddag, da hun bare ville hente en spand i baggården, så skal vi endnu engang høre historierne om bedsteforældrene.

Det er historier og fortællinger, der går i ring, og det er mennesker og handlinger, der påvirker andres liv som ringe i vandet. Det er det umulige forsøg på at afdække ét menneskes hele liv. Det er barnet, der vil forsøge at forstå, hvorfor hans mor valgte at tage sit eget liv uden at sige farvel. EN FORTÆLLING OM KÆRLIGHED OG MØRKE er ét langt forsøg på at skrive et andet menneskets liv frem.

Amos Oz´ projekt om at skrive morens liv frem er meget gribende og forståeligt. Hvordan kunne hun begå selvmord og efterlade sin søn og sin mand? Amos Oz kommer naturligvis ikke frem til kun et svar. Hendes dagbøger og breve er blevet brændt. Kun hendes ord er tilbage i Amos Oz´ hukommelse. Og de er der, muligvis lidt forvasket efter alle disse år.

I forsøget på at skrive sin mors liv frem kommer Amos Oz vidt omkring. EN FORTÆLLING OM KÆRLIGHED OG MØRKE bliver fortællingen om jødernes liv i 1900-tallet, deres fordrivelse fra Europa og deres ønske om en jødisk stat. Det bliver fortællingen om barndommen, der kan være ensom og forvirrende og puberteten, der om muligt er endnu mere forvirrende. Og det er fortællingen om ægteskabet mellem manden, der er bange for stilheden og kvinden, der er indbegrebet af stilhed – og dét er i sandhed en fortælling om kærlighed og mørke.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *