Muser, mødre og mæcener – Lise Svanholm DAMERNE PÅ SKAGEN


Med sikker hånd maler kunsthistoriker Lise Svanholm en række levende portrætter af kvinderne bag de danske skagenskunstnere. Portrætterne illustrerer succesfuldt den sagnomspundne kunstnerkoloni, der forargede og fascinerede datidens samfund med deres utroskab, vilde fester og aparte parisermode.

Citat

Publikum har meget svært ved at slippe kontakten med kunstnergruppen og vil gerne vide mere – ikke blot om malerne, men også om deres familier og deres gøren og laden. Kunstnerne benyttede jo ofte deres koner og børn som modeller, hvilket har bevirket, at eftertiden har fået et næsten intimt forhold til dem, som var der tale om ens egen familie.

I DAMERNE PÅ SKAGEN giver Svanholm et interessant blik bag kulisserne hos den feterede og fascinerende kunstnergruppe, der stadig i dag trækker tusindvis af danskere til landets yderste nordpunkt.

Opmærksomheden omkring det kreative kunstnermiljø har primært hvilet på de mandlige kunstnere, og det er derfor en kærkommen vinkel Svanholm vælger i sin bog, der koncentrerer sig om de ofte glemte kvinder, der blev en del af kunstværkerne i deres funktion som muser og modeller.

– Denne bog forsøger at råde bod på det forsømte, thi det kvindelige element har jo altid spillet en afgørende rolle for helheden,

skriver Svanholm i forordet til sin bog, der ud over interessante indblik i de kvindelige skagensskæbner er rig på både fotografier og malerier.

DAMERNE PÅ SKAGEN er en fin blanding af biografiske detaljer, billedanalyser og farverige tidsportrætter af et dansk samfund, der endelig får mulighed for at vinde ind på Europas kunstneriske udvikling og samtidig måbende følger de nye kunstneres uvante bohemelivsstil. Svanholm beskriver levende, hvordan kvindernes rolle i kunstnerkollektivet dækker en sælsom blanding af de erotisk inspirerende musefigurer og samtidig de mere borgerlige husmoderidealer.

Portrætterne er veldokumenterede og inddrager breve såvel som anekdoter, hvilket giver bogen en imødekommende tone og samtidig gør en svunden tid nærværende. Det er interessant at læse, hvad en ung og nyforlovet Anna Ancher skriver til sin kommende mand og underholdende at følge med i de gode råd, som hendes mandlige underviser giver til den unge studerende, der snart skal påtage sig rollen som hustru. Et af de gode råd lyder:

– Gør hvad Deres Mand siger og ønsker, og navnlig i alle Smaating. Det er den eneste Maade at blive lykkelig på. Skulde Manden blive meget urimelig, saa maa man alligevel føje sig, for Urimeligheden gaar over og naar det ikke er aabenbar Livet han fordrer, saa er Skaden, som kan ske ikke stor.

Det er netop udvælgelsen af disse personlige breve, som er bogens styrke, og som samtidig giver perspektiv til en læser i 2006.

Vedkommende er især Marie Krøyers skæbnebillede, som tragisk skildres bl.a. ved P.S. Krøyers melankolske billeder af sin smukke hustru, der aldrig bliver rigtig lykkelig og efter sin skilsmisse fra sin maniodepressive mand langsomt ekskluderes fra kunstnerkolonien. Også Anna Anchers portræt har en stærk effekt. Svanholms udvalg af hendes malerier viser et stort kunstnerisk talent, der i skyggen af Michael Anchers billeder aldrig får den anerkendelse, som de fortjener.

DAMERNE PÅ SKAGEN er en oplysende indgang til hele det kvindelige omdrejningspunkt omkring kunstnergruppen, der dækker over modelsiddende tjenestepiger, ældre kvinder i mæcenroller og gudsfrygtige bedstemødre. Kvinder, som alle har haft deres betydning for Skagenkolonien, og som samtidig gør Lise Svanholms bog til en betydningsfuld læseoplevelse.

 

Skrevet af Kristine Snedker

Cand.mag. i dansk og tysk. BA i litteraturvidenskab og retorik.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *