Knud Romer

Når erindring bliver til fortælling


Om selvfremstillingen som litterær erindringsstrategi i Den som blinker er bange for døden og En fortælling om kærlighed og mørke.

I dette årtusinde har hybridgenrer, der bevæger sig mellem selvbiografi og fiktion præget litteraturen. Mange forfattere skriver romaneksperimenter, der sammenblander forfatterens og fortællerens roller. Dette speciale undersøger to værker, der befinder sig i dette grænseland.

I specialet undersøges selvfremstillingen i den israelske forfatter Amos Oz’ roman En fortælling om kærlighed og mørke (2002) og den danske forfatter Knud Romers værk Den som blinker er bange for døden (2006). Litteraturens potentiale som erindringsbærer betones, da det er perspektivrigt at se, hvordan disse værker iscenesætter erindringsprocessen, herunder barndommen set fra en voksen fortællers perspektiv og inddragelsen af en empirisk forfatter i et fiktivt univers.

Hvilke indsigter får vi ved at sammenligne disse værker, der på overfladen divergerer i omfang, stil og tematik? På mikroniveau centrerer værkerne sig om forholdet mellem en følsom dreng og hans eksilerede mor. På makroniveau kan værkerne læses med 2. Verdenskrig som ramme. Hos Oz følger vi en dreng, der som barn af østeuropæiske immigranter i det daværende Palæstina påvirkes af forældrenes Holocaust-traumer og morens selvmord. Romers værk udspiller sig i Danmark og Tyskland, og sønnen Knud præges af sin mors krigserfaringer. De tematiske ligheder overskrider stedbundetheden og bygger bro over den nationale kontekst, værkerne indskrives i.

Begge værker iscenesætter fortiden og slører grænserne mellem fiktion og virkelighed. Til at redegøre for dette diskuteres Doubrovskys genrebetegnelse autofiktion samt Behrendts litterære begreb dobbeltkontrakten. Litterær analyse kombineres med et erindringsmæssigt fokus og skaber derved en udvidet kontekstuel læsestrategi, hvor der perspektiveres til virkeligheden uden for fiktionens univers. Målet er at forene begge tilgange i værkanalysen, da nykritisk nærlæsning og en kontekstuel læsestrategi kan indgå i et dialektisk forhold, der udvider forståelseshorisonten.

Download Når erindring bliver til fortælling

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *