Nyt storværk om dansk litteratur – Mortensen og Schack (red.) DANSK LITTERATURS HISTORIE 1100-1800


Gyldendals nye danske litteraturhistorie er formidlingskunst af højeste klasse og omskriver desuden dele af den tidlige danske litteraturhistorie.

Citat

Der er tradition for at begynde dansk litteraturhistorie med et kapitel om den hedenske tid. Denne tradition brydes her. Det skyldes først og fremmest en overbevisning om, at dansk litteraturhistorie må begynde på det tidspunkt, hvor der på dansk grund bliver skrevet tekster i bøger. Litteratur opfattes med andre ord som knyttet til bogens medium.

DANSK LITTERATURS HISTORIE 1100-1800 er det første bind i rækken af Gyldendals nye 5-binds litteraturhistorie. Det sidste bind om perioden fra 1960 til 2000 er allerede udkommet, og de tre øvrige bind udsendes senere i år.

Perioden fra år 1100 til år 1800 er unægtelig lang, og spænder over et væld af forskellige stilperioder med hver sine stilistiske virkemidler. Middelalder, renæssance, barok og rokoko er blot en lille del af de stilarter der beskrives, samtidig med at der er lange beskrivelser af periodernes mest betydningsfulde forfatterskaber.

Det kunne lyde som en umulig opgave at beskrive alt dette på blot 700 sider, men det kan lade sig gøre i et land som Danmark, hvor der unægteligt er langt mellem de litterære guldkorn før slutningen af 1700-tallet. Tilmed præsenteres det tunge litteraturhistoriske stof overskueligt og med en sproglig lethed, der gør det til en fornøjelse at læse om alt lige fra folkeviser og Saxo til pietistiske salmer og Holberg.

Der er gennem tiden udkommet adskillige store flerbindsværker om den danske litteraturs opståen og udvikling, og på overfladen ligner denne bog da også noget man har set tidligere, men en række forhold adskiller dette bind fra forgængerne. Kvindelige forfattere er mere udførligt beskrevet end tidligere og den danske latinlitteratur fra især 1500-tallet er for første gang inddraget. Perioden efter år 1600 ligner dog i grove træk forgængernes beskrivelser, men de nyeste forskningsresultater er naturligvis blevet inddraget.

Fornyelsen er således først og fremmest at finde i bogens første par kapitler, hvor blandt andet den traditionelle gennemgang af litteraturen i den hedenske periode blevet udeladt ud fra tanken om, at litteratur er uløseligt forbundet med bogen som medium. I stedet indledes bogen med et særdeles velskrevet kapitel om Kirkens og dermed også skriftkulturens ankomst til Danmark i den tidlige middelalder. Det skal nok vække utilfredshed blandt visse gymnasielærere og andre sprognørder med interesser for runeinskriptioner, men det fungerer rigtig godt som optakt til det internationale fokus som er gennemgående i hele bogen.

Desværre virker det til, at redaktørerne senere har glemt at minde bidragyderne om grundsynet om, at litteraturen er nært forbundet til bogen som medium. Bogtrykkerkunstens afgørende indflydelse på bogens fysiske fremtoning er nemlig ikke beskrevet grundigere i denne litteraturhistorie end i forgængerne på trods af en række nye forskningsresultater indenfor dette område. Det er imidlertid en detalje som på ingen måde overskygger, at der overordnet set er tale om et velskrevet, spændende og grundigt værk, der helt bestemt bør skrives på ønskelisten af alle med interesse for litteratur.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *