Op på fars hat og mors arbejde – Morten Piil DANSKE FILMINSTRUKTØRER


Informations mangeårige filmanmelder Morten Piil har udvidet det danske sortiment af filmbøger med en velresearchet, omfattende og dog mangelfuld bog om danske filminstruktører.

Morten Piils hovedinteresse er at skildre de 120 udvalgte filminstruktørers karriere og produktion samt biografisk baggrund og livsløb. Instruktørerne har alle haft mindst to spillefilm til biografpremiere i perioden 1930-2005, men dette alene kvalificerer ikke til optagelse i bogen. Der ligger altså en implicit kvalitativ vurdering bag udvælgelsen af de 120 store og små navne i dansk filmhistorie.

I introduktionen skriver Piil om sit ærinde:

– Denne gang har jeg følt et behov for at fremlægge instruktørernes karriere i et kronologisk forløb. Det giver plads til en skitsering af barndom, ungdom og miljøbaggrund og til omtale af de omstændigheder omkring filmene, der kan være mindst lige så dramatiske som filmene selv.

Det betyder i praksis, at man f.eks. om Lars von Triers tiptipoldefader får at vide, at han er ophavsmand til visen om Liden Kirsten. Hvad det tilfører forståelsen af Triers kunstneriske fysiognomi er ikke klart (udover at ombejle instruktøren med endnu mere mystik?), ligesom det er uklart, hvilken vigtighed instruktørernes familiemæssige baggrund har for de enkelte værker. Men da bogens biografisme eksplicit orienterer sig mod filminstruktørerne og ikke deres værker, må man respektere Morten Piils vinkling: nidkær akkuratesse og pertentlig zoomen ind på personoplysninger.

De enkelte opslag er fyldige og kommer – ud over de mange informationer om familie og opvækst – med citater fra instruktørerne selv. Det kunstneriske virke gennemgås, der er en udvalgt værkliste og til sidst en samlet vurdering og karakteristik af den samlede produktion. Flere steder afhænder en sekundær skribent (Piil deler tjansen med Christian Monggaard, Kim Skotte og Dan Nissen) den sidste dom, hvilket kan afstedkomme irriterende gentagelser, men også tilføre nye perspektiver på en metier.

Som opslagsværk er bogen desværre tæt på ubrugelig, da der i de enkelte filmografier kun er medtaget spillefilm – og det uden angivelser af spilletid eller genre. Dvs. at man skal lede i brødteksten for at finde informationer om andre af instruktørens gerninger, det være sig teater, novellefilm, dokumentar, reklamefilm, tv-produktioner etc. F.eks. er Anders Thomas Jensens Oscarvindende kortfilm ERNST OG LYSET ikke medtaget i hans værkliste. Ej heller forefindes en værkliste til litteratur om den pågældende forfatter, hvilket ellers ville være en naturlig gestus, da forfatterne må ligge inde med betydelige mængder sekundærmateriale.

DANSKE FILMINSTRUKTØRER er præget af halvdårlige fotos og skæmmes af mangel på retning. Derfor fungerer den hverken som opslagsværk eller som lystlæsning.

Skrevet af Anne Vindum

Anne er cand.mag. i dansk og har et svagt punkt for nordisk litteratur. Redaktør på iBureauet under Dagbladet Information.

Skriv til Anne

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *