Oversigt over nominalsyntagmets struktur – Robert Zola og Lisa Christensen DANSK GRAMMATIK


DANSK GRAMMATIK giver en komprimeret og meget velstruktureret oversigt over grammatikkens grundelementer, og er derfor kun en bog for indviede. For det er krævende stof.

Titlen kunne måske få nogle til at tro, at de i denne bog får en folkelig fremstilling af de nye kommaregler og samtidig får genopfrisket, hvad dansklærerne i folkeskole og gymnasiet egentlig sagde. Hvis det er genveje til sådan lærdom man ønsker, er DANSK GRAMMATIK ikke bogen, for den beskæftiger sig med sprogets fundament, og det er ikke for lægmand:

– Grundlæggende vedrører grammatikken altså ordenes opbygning og bøjning (morfologi), sammenkoblingen af ord til sætninger (syntaks) samt det hermed forbundne betydningsindhold (semantik).

Man kan i DANSK GRAMMATIK læse alt om hvad ledene i en sætning hedder, hvilke funktioner de har og hvilke regler de følger. Man kan læse om ordklasser og hvordan ord får betydning, og man kan fx læse 18 sider om forskellen mellem helsætninger og ledsætninger. En forskel det er nødvendigt at kende, hvis man vil sætte fejlfrit komma.

Det er en bog for fagfolk og især dem, der er ved at blive det; dvs. (dansk)studerende. Med forbilledlig klarhed giver den korte definitioner af grammatikkens begreber, men man skal holde tungen lige i munden under læsningen, for antallet af fagtermer øges for hver side. Kapitler og afsnit er lige så eksakt inddelt på en måde, så man kan se, hvordan et specifikt emne passer ind i fagets overordnede struktur (indholdsfortegnelsen fylder således ni sider).

Det er en nydelse med al denne orden og ædruelige præcision, men hvis man skal lære at anvende begreber og regler i praksis, kræver det, at man får nogle øvelser ved siden af (og det vil nok sige, at man skal følge noget undervisning) eller at man har et vist kendskab til emnet i forvejen. For de sidstnævnte er bogen meget velegnet som opslagværk, når de har behov for at få repeteret noget, der måske aldrig har siddet helt fast. Det kunne være nogle af de svimlende mange mennesker, der dagligt beskæftiger sig med en eller anden form for kommunikation og fremstilling af tekst, uden måske nogensinde at have fået den grundlæggende viden om dansk grammatik, som en sådan beskæftigelse fortjener.

Skrevet af Lauge Larsen

Lauge Larsen var anmelder og redaktør på LitteraturNu fra 2004 til 2010.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *