Potent indlæg i en usexet debat – Dan Jørgensen (red.) EUROVISIONER


Europaparlamentarikeren Dan Jørgensen lader i EUROVISIONER en række fremtrædende forskere komme til orde med deres vision om fremtidens Europa. Det er der blevet en spændende og forhåbentlig debatskabende essaysamling ud af.

Den socialdemokratiske europaparlamentariker Dan Jørgensen har sat sig et ambitiøst mål. Han vil forny den måde, vi debatterer Europa og EU-politik på herhjemme. Derfor starter han sin bog med en afslutning, og slutter den med en begyndelse. Dan Jørgensen ser nemlig bogen som en afslutning på en debat, som alt for ofte er blevet til et spørgsmål om for eller imod EU, og som en begyndelse på en ny debatform, hvor diskussionerne tages på baggrund af velfunderede analyser og ikke rygmarvsreaktioner, og hvor der diskuteres indhold og ikke skræmmebilleder.

Det bliver ofte sagt, at EU er i krise for tiden. Oven på det hollandske og det franske nej til forfatningstraktaten hensatte unionen sig i en tænkepause. En pause, hvor der skulle tænkes over, hvad formålet med samarbejdet egentlig skulle være, hvordan projektet skulle få opbakning fra borgerne, og i det hele taget hvordan legitimiteten i EU skulle sikres.

Herhjemme besluttede Folketinget at kalde det nationale bidrag til tænkepausen for Borgernes Dagsorden netop ud fra den overbevisning, at borgerindragelse er afgørende, hvis unionens fremtid skal sikres. Symptomatisk for EU’s folkelige appel har initiativet været en stort set usynlig affære. Bevares, vist har Borgernes Dagsorden skulle slås om opmærksomheden med selvforskyldte nationale kriser såsom Muhammed-sagen, men på trods af det har det været en forkølet visionsløs omgang.

Det er ud af denne grå masse, Dan Jørgensen prøver at løfte den ofte usexede EU-debat, og han gør det med et potent kor af overbeviste EU-stemmer. Det er ualmindelig godt tænkt, at europarlamentarikeren ikke bare lader kommentatorer og forskere komme til orde, men også beder dem om på baggrund af grundige analyser at komme med deres bud på, hvordan det europæiske samarbejde kan blive bedre. Når anerkendte forskere som Anthony Giddens, Ulrich Beck, Uffe Østergaard, Mark Leonard og Anne Mette Vestergaard taler, er der en sådan vægt bag ordene, at man som læser spidser ørerne en ekstra gang. Dan Jørgensen slutter oven i købet af med at sætte sig selv i spil. I det afsluttende kapitel fremlægger han under danske himmelstrøg noget så usædvanligt som en politisk vision for Europa. Det er modigt gjort.

Dan Jørgensen har således sat barren for den fremtidige debat om Europa højt, og tilbage er bare at håbe, at der er nogen der tør tage springet, så vi kan få løftet en vigtig diskussion ud af det usexede hængedynd, den har befundet sig i alt for længe.

Skrevet af Stefan H. Lezuik

Stefan er cand.mag. i Dansk fra Københavns Universitet.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *