Foto af Simon Lautrop, 2008.

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990


Rationalitet og irrationalitet

Dette speciale beskæftiger sig især med Vor tids historie og Digte 1990, som Thomas Boberg udgav i henholdsvis 1989 og 1990. Korte introduktioner gives til de bøger, han udgav før Vor tids historie, og længere introduktioner gives til de bøger han udgav efter Digte 1990 til og med Americas i 1999.

Gennem analyser af en række digte og digtuddrag vises en grundlæggende splittelse i Thomas Bobergs forfatterskab mellem, hvad man kan kalde en rationel og en irrationel virkelighedsopfattelse. Den rationelle fortolkning af verden fører til meningsløshed, mens den irrationelle antyder en åndelighed, som jeget dog ikke kan få endelig bekræftet. I ren form spiller begge disse virkelighedsopfattelser fallit overfor digterens poetiske syner, men efter en poetisk udforskning af opfattelserne og deres konsekvenser for jeget og verden nås en anden og dybere fortælling om genkendelse og afsked. Der opnås en livsanskuelse, som ikke handler om at udelukke det ene på bekostning af det andet, i stedet giver digtene plads til tilsyneladende uforenelige virkelighedsopfattelser.

Det undersøges, hvordan de forskellige og tilsyneladende uforenelige virkelighedsopfattelser får plads i digtene, og det vises, hvordan de udvikler sig, således at en gradvis mere positiv og balanceret virkelighedsopfattelse eller livsanskuelse får plads. Denne proces er dialektisk – de forskellige virkelighedsopfattelser udelukkes ikke, men indoptages i den dybere fortælling, der nås frem til.

Download Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Skrevet af Thomas Rude Andersen

Thomas Rude Andersen er født i 1977. Han er cand. mag. i dansk og filosofi.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *